Hver en hvid konval som i hjertet gror, springer ud inat, springer ud for dig.


hver-hvid-konval-som-i-hjertet-gror-springer-ud-inat-springer-ud-for-dig
vilhelm kraghverhvidkonvalsomhjertetgrorspringerudinatfordighver enen hvidhvid konvalkonval somsom ii hjertethjertet grorspringer udud inatspringer udud forhver en hviden hvid konvalhvid konval somkonval som isom i hjerteti hjertet grorspringer ud inatspringer ud forud for dighver en hvid konvalen hvid konval somhvid konval som ikonval som i hjertetsom i hjertet grorspringer ud for dighver en hvid konval somen hvid konval som ihvid konval som i hjertetkonval som i hjertet gror

Springer vi til eller springer vi fra? -Tid
springer-vi-til-eller-springer-vi-fra
For hver gåte vi løser, springer det frem nye. En gang var atomet noe vi drømte om. Nå drømmer vi om verden bak atomet. -Rolf Jacobsen
for-hver-gåte-vi-lø-springer-det-frem-nye-en-gang-var-atomet-noe-vi-drømte-om-nå-drømmer-vi-om-verden-bak-atomet
rosene springer ut og du er et annet sted -Jan Erik Vold
rosene-springer-ut-og-du-er-et-annet-sted
En knopp som brister, er et underverk som springer ut av sitt gjemmested. -Vår
en-knopp-som-brister-er-et-underverk-som-springer-ut-av-sitt-gjemmested
Noe mykner, noe springer fram, når jeg ser inn i øynene til en søster og ser et hjerte som forstår. -Søster
noe-mykner-noe-springer-fram-når-jeg-inn-i-øynene-til-søster-og-et-hjerte-som-forstår