Hver gang en av mine venner lykkes, er det noe inni meg som dør.


hver-gang-av-mine-venner-lykkes-er-det-noe-inni-meg-som-dør
gore vidalhvergangavminevennerlykkeserdetnoeinnimegsomdørhver ganggang enen avav minemine vennervenner lykkeser detdet noenoe inniinni megmeg somsom dørhver gang engang en aven av mineav mine vennermine venner lykkeser det noedet noe inninoe inni meginni meg sommeg som dørhver gang en avgang en av mineen av mine vennerav mine venner lykkeser det noe innidet noe inni megnoe inni meg sominni meg som dørhver gang en av minegang en av mine venneren av mine venner lykkeser det noe inni megdet noe inni meg somnoe inni meg som dør

Å, ingen kjeder meg vel sånn som du, min venn - så hvorfor mon jeg nesten dør av hjertesår hver gang du tar din hatt og går? -Dorothy Parker
Å-ingen-kjeder-meg-vel-sånn-som-du-min-venn-så-hvorfor-mon-jeg-nesten-dør-av-hjertesår-hver-gang-du-tar-din-hatt-og-går
For hver dør som går igjen bak meg, åpnes fem nye. -Nye muligheter
for-hver-dør-som-går-igjen-bak-meg-åpnes-fem-nye
I Norge verdsettes du fordi du er sistemann som lykkes med noe gammelt. Ellers i verden verdsettes du fordi du er den første som lykkes med noe nytt. -Norge og nordmenn
i-norge-verdsettes-du-fordi-du-er-sistemann-som-lykkes-med-noe-gammelt-ellers-i-verden-verdsettes-du-fordi-du-er-den-første-som-lykkes-med-noe-nytt
For hver gang et menneske tar et skritt opp mot lyset, skjer noe uhørt stort. Nye stjerner blir tent. Hjelpestjerner. Det blir lettere å ta skrittet neste gang. -Skritt
for-hver-gang-et-menneske-tar-et-skritt-opp-mot-lyset-skjer-noe-uhørt-stort-nye-stjerner-blir-tent-hjelpestjerner-det-blir-lettere-å-ta-skrittet
Hver gang du sier noe dumt, skal du si det er et Ibsen-sitat. -Ukjent
hver-gang-du-sier-noe-dumt-skal-du-det-er-et-ibsen-sitat