Hvem som helst kan lage historie. Bare en stor mann kan skrive den.


hvem-som-helst-kan-lage-historie-bare-stor-mann-kan-skrive-den
oscar wildehvemsomhelstkanlagehistoriebarestormannskrivedenhvem somsom helsthelst kankan lagelage historiebare enen stormann kankan skriveskrive denhvem som helstsom helst kanhelst kan lagekan lage historiebare en storen stor mannstor mann kanmann kan skrivekan skrive denhvem som helst kansom helst kan lagehelst kan lage historiebare en stor mannen stor mann kanstor mann kan skrivemann kan skrive denhvem som helst kan lagesom helst kan lage historiebare en stor mann kanen stor mann kan skrivestor mann kan skrive den

En mann kan skrive når som helst, hvis han virkelig går inn for det. -Skrive
en-mann-kan-skrive-når-som-helst-hvis-han-virkelig-går-inn-for-det
Et menneske som ikke kan avgrense seg, er som en frukthage uten gjerde: Hvem som helst kan forsyne seg når som helst på eierens bekostning. -Jesper Juul
et-menneske-som-ikke-kan-avgrense-seg-er-som-frukthage-uten-gjerde-hvem-som-helst-kan-forsyne-seg-når-som-helst-på-eierens-bekostning
Hvem som helst kan være i godt humør og føle seg vel når han er velkledd. Det tjener ikke et menneske til noen særlig stor ære. -Klær
hvem-som-helst-kan-være-i-godt-humør-og-føle-seg-vel-når-han-er-velkledd-det-tjener-ikke-et-menneske-til-noen-særlig-stor-ære
Ingen kan gå tilbake og lage en ny begynnelse, men alle kan begynne i dag og lage en ny slutt. -Maria Robinson
ingen-kan-gå-tilbake-og-lage-ny-begynnelse-men-alle-kan-begynne-i-dag-og-lage-ny-slutt
Etter en god middag kan man tilgi hvem som helst, til og med en slektning. -Oscar Wilde
etter-god-middag-kan-man-tilgi-hvem-som-helst-til-og-med-slektning
Nesten hvem som helst kan lære å tenke eller tro eller vite, men ikke et eneste menneske kan læres opp til å føle ... det øyeblikket du føler, er du ingen-andre-enn-deg-selv. -Følelse
nesten-hvem-som-helst-kan-lære-å-tenke-eller-tro-eller-vite-men-ikke-et-eneste-menneske-kan-læres-opp-til-å-føle-det-øyeblikket-du-føler-er