Hvem er jeg som ikke kan tilgi? Som ikke vil tilgi? Jeg er den som går den smaleste veien. Den vanskeligste. For ingen ting er lettere enn å bøye av og stryke en annens gjeld.


hvem-er-jeg-som-ikke-kan-tilgi-som-ikke-vil-tilgi-jeg-er-den-som-går-den-smaleste-veien-den-vanskeligste-for-ingen-ting-er-lettere-enn-å-bøye-av
tilgivelsehvemerjegsomikkekantilgisomviljegdengårsmalesteveiendenvanskeligsteforingentinglettereennbøyeavogstrykeannensgjeldhvem erer jegjeg somsom ikkeikke kankan tilgisom ikkeikke vilvil tilgijeg erer denden somsom gårgår denden smalestesmaleste veienden vanskeligsteingen tingting erer letterelettere ennenn åå bøyebøye avav ogog strykestryke enen annensannens gjeldhvem er jeger jeg somjeg som ikkesom ikke kanikke kan tilgisom ikke vilikke vil tilgijeg er dener den somden som gårsom går dengår den smalesteden smaleste veienfor ingen tingingen ting erting er lettereer lettere ennlettere enn åenn å bøyeå bøye avbøye av ogav og strykeog stryke enstryke en annensen annens gjeld

Den som ikke vil tilgi andre, ødelegger den broen han selv en gang må over. -Tilgivelse
den-som-ikke-vil-tilgi-andre-ødelegger-den-broen-han-selv-gang-må-over
En kvinne kan tenkes å tilgi en mann som ikke prøver å forføre henne, men aldri en mann som ikke benytter sjansen når han får den. -Charles-Maurice de Talleyrand
en-kvinne-kan-tenkes-å-tilgi-mann-som-ikke-prøver-å-forføre-henne-men-aldri-mann-som-ikke-benytter-sjansen-når-han-får-den
Det finnes ingen urett som kjærlighet ikke kan tilgi. -Plautus
det-finnes-ingen-urett-som-kjærlighet-ikke-kan-tilgi
Etter en god middag kan man tilgi hvem som helst, til og med en slektning. -Oscar Wilde
etter-god-middag-kan-man-tilgi-hvem-som-helst-til-og-med-slektning
Vi ønsker ikke å være som lederne under den franske revolusjonen, som sa: Der går mitt folk. Jeg må finne ut hvor de går hen, så jeg kan lede dem. -Politikk
vi-ønsker-ikke-å-være-som-lederne-under-den-franske-revolusjonen-som-sa-der-går-mitt-folk-jeg-må-finne-ut-hvor-går-hen-så-jeg-kan-lede-dem
Det er lettere å tilgi enn å tillate. -Tilgivelse
det-er-lettere-å-tilgi-enn-å-tillate