Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde?


hvem-av-dere-kan-vel-med-all-bekymring-legge-eneste-alen-til-livslengde
bibelenhvemavderekanvelmedallbekymringleggeenestealentillivslengdehvem avav deredere kankan velvel medmed allall sinsin bekymringbekymring leggelegge enen enesteeneste alenalen tiltil sinsin livslengdehvem av dereav dere kandere kan velkan vel medvel med allmed all sinall sin bekymringsin bekymring leggebekymring legge enlegge en enesteen eneste aleneneste alen tilalen til sintil sin livslengdehvem av dere kanav dere kan veldere kan vel medkan vel med allvel med all sinmed all sin bekymringall sin bekymring leggesin bekymring legge enbekymring legge en enestelegge en eneste alenen eneste alen tileneste alen til sinalen til sin livslengdehvem av dere kan velav dere kan vel meddere kan vel med allkan vel med all sinvel med all sin bekymringmed all sin bekymring leggeall sin bekymring legge ensin bekymring legge en enestebekymring legge en eneste alenlegge en eneste alen tilen eneste alen til sineneste alen til sin livslengde

Stillhet kan være noe av det mest støyende du kan arbeide med, fordi den i sin ro, eller i sin uro, er veldig provoserende. -Stillhet
stillhet-kan-være-noe-av-det-mest-støyende-du-kan-arbeide-med-fordi-den-i-ro-eller-i-uro-er-veldig-provoserende
En kvinne ser i sin elskers beste venn nesten alltid sin verste fiende - hvis hun da ikke gjør ham til sin elsker. -Elsker
en-kvinne-i-elskers-beste-venn-nesten-alltid-verste-fiende-hvis-hun-da-ikke-gjør-ham-til-elsker
Mennesket er et historieskapende vesen som verken kan gjenta sin fortid eller legge den bak seg. -Mennesket er
mennesket-er-et-historieskapende-vesen-som-verken-kan-gjenta-fortid-eller-legge-den-bak-seg
Der kunne vel ingen fortenke fru Worse i, at hun forgudet sin sønn; han var jo det eneste hun hadde å slite for. -Mor og sønn
der-kunne-vel-ingen-fortenke-fru-worse-i-at-hun-forgudet-sønn-han-var-jo-det-eneste-hun-hadde-å-slite-for