Hva vil folk si? Det spørsmålet gjør sjelen hjemløs. Gjør det rette og frykt ingen!


hva-vil-folk-det-spørsmålet-gjør-sjelen-hjemløs-gjør-det-rette-og-frykt-ingen
være seg selvhvavilfolkdetspørsmåletgjørsjelenhjemløsgjørdetretteogfryktingenhva vilvil folkfolk sidet spørsmåletspørsmålet gjørgjør sjelensjelen hjemløsgjør detdet retterette ogog fryktfrykt ingenhva vil folkvil folk sidet spørsmålet gjørspørsmålet gjør sjelengjør sjelen hjemløsgjør det rettedet rette ogrette og fryktog frykt ingenhva vil folk sidet spørsmålet gjør sjelenspørsmålet gjør sjelen hjemløsgjør det rette ogdet rette og fryktrette og frykt ingendet spørsmålet gjør sjelen hjemløsgjør det rette og fryktdet rette og frykt ingen

Hva du enn gjør her i livet, så gjør ditt best - men glem ikke at ingen er uerstattelig. -Livet
hva-du-enn-gjør-her-i-livet-så-gjør-ditt-best-men-glem-ikke-at-ingen-er-uerstattelig
Gjør hva du vil, du gjør likevel som jeg sier, sa bonden til gårdsgutten. -Gjøre
gjør-hva-du-vil-du-gjør-likevel-som-jeg-sier-sa-bonden-til-gårdsgutten
For å vite hva folk virkelig mener, skal en legge mer merke til hva de gjør enn hva de sier. -Ord og handling
for-å-vite-hva-folk-virkelig-mener-skal-legge-mer-merke-til-hva-gjør-enn-hva-sier
En svale gjør ingen sommer. Men den gjør hva den kan. -Villy Sørensen
en-svale-gjør-ingen-sommer-men-den-gjør-hva-den-kan
Geniet gjør hva det må, talentet gjør hva det kan. -Geni
geniet-gjør-hva-det-må-talentet-gjør-hva-det-kan
Synd er det som gjør sjelen dunkel. -Synd
synd-er-det-som-gjør-sjelen-dunkel