Hva skal en mann være stolt av, hvis han ikke er stolt av sine venner?


hva-skal-mann-være-stolt-av-hvis-han-ikke-er-stolt-av-sine-venner
robert louis stevensonhvaskalmannværestoltavhvishanikkeeravsinevennerhva skalskal enen mannmann værevære stoltstolt avhvis hanhan ikkeikke erer stoltstolt avav sinesine vennerhva skal enskal en mannen mann væremann være stoltvære stolt avhvis han ikkehan ikke erikke er stolter stolt avstolt av sineav sine vennerhva skal en mannskal en mann væreen mann være stoltmann være stolt avhvis han ikke erhan ikke er stoltikke er stolt aver stolt av sinestolt av sine vennerhva skal en mann væreskal en mann være stolten mann være stolt avhvis han ikke er stolthan ikke er stolt avikke er stolt av sineer stolt av sine venner

En stolt mann kan lære å vise ydmykhet, men han vil være stolt av det. -Stolthet
en-stolt-mann-kan-lære-å-vise-ydmykhet-men-han-vil-være-stolt-av-det
Å være stolt over å ha overvunnet sine fordommer, vil si å underkaste seg dem. -Jean-Jacques Rousseau
Å-være-stolt-over-å-overvunnet-sine-fordommer-vil-å-underkaste-seg-dem
En intelligent person som er stolt over sin intelligens, ligner en fange som er stolt over sin store celle. -Simone Weil
en-intelligent-person-som-er-stolt-over-intelligens-ligner-fange-som-er-stolt-over-store-celle
Jeg er stolt av rynkene mine. De er livet i ansiktet mitt. -Rynker
jeg-er-stolt-av-rynkene-mine-de-er-livet-i-ansiktet-mitt