Hva er ondest? Å ta livet fra et menneske som vil leve, eller døden fra et menneske som vil dø.


hva-er-ondest-Å-ta-livet-fra-et-menneske-som-vil-leve-eller-døden-fra-et-menneske-som-vil-dø
jo nesbøhvaerondesttalivetfraetmenneskesomvilleveellerdødenhva erer ondestÅ tata livetlivet frafra etet menneskemenneske somsom vilvil leveeller dødendøden frafra etet menneskemenneske somsom vilvil døhva er ondestÅ ta livetta livet fralivet fra etfra et menneskeet menneske sommenneske som vilsom vil leveeller døden fradøden fra etfra et menneskeet menneske sommenneske som vilsom vil døÅ ta livet frata livet fra etlivet fra et menneskefra et menneske somet menneske som vilmenneske som vil leveeller døden fra etdøden fra et menneskefra et menneske somet menneske som vilmenneske som vil døÅ ta livet fra etta livet fra et menneskelivet fra et menneske somfra et menneske som vilet menneske som vil leveeller døden fra et menneskedøden fra et menneske somfra et menneske som vilet menneske som vil dø

Vidunderlig er språket som skaper bro fra ett menneske til et annet menneske! -Odd-Inge Schröder
vidunderlig-er-språket-som-skaper-bro-fra-ett-menneske-til-et-annet-menneske
Den som prøver å leve alene, vil ikke lykkes som menneske. -Pearl S. Buck
den-som-prøver-å-leve-alene-vil-ikke-lykkes-som-menneske
Litt godhet fra menneske til menneske er bedre enn all kjærlighet til menneskeheten. -Godhet
litt-godhet-fra-menneske-til-menneske-er-bedre-enn-all-kjærlighet-til-menneskeheten
Det er livet og ikke døden som skiller sjelen fra kroppen. -Paul Valéry
det-er-livet-og-ikke-døden-som-skiller-sjelen-fra-kroppen
Ethvert menneske får realitetene slengt i trynet før eller siden, og må ta stilling til hva livet egentlig handler om. -Livet
ethvert-menneske-får-realitetene-slengt-i-trynet-før-eller-siden-og-må-ta-stilling-til-hva-livet-egentlig-handler-om
Et tilfreds menneske ville være det samme som et forstenet menneske. Det er utilfredsstillelsen som gjør livet til en stadig bevegelse, til en ufullbyrdet søken. -Paul Tournier
et-tilfreds-menneske-ville-være-det-samme-som-et-forstenet-menneske-det-er-utilfredsstillelsen-som-gjør-livet-til-stadig-bevegelse-til