Hva er musikk? Det er kjærlighet. Det er universets språk.


hva-er-musikk-det-er-kjærlighet-det-er-universets-språk
musikkhvaermusikkdetkjærlighetuniversetsspråkhva erer musikkdet erer kjærlighetdet erer universetsuniversets språkhva er musikkdet er kjærlighetdet er universetser universets språkdet er universets språk

Musikk er menneskehetens universelle språk. -Musikk
musikk-er-menneskehetens-universelle-språk
Musikk er menneskenes sanne felles språk. -Karl Julius Weber
musikk-er-menneskenes-sanne-felles-språk
God språk er det språk som makter å uttrykke en tanke klarere enn den er tenkt. -Kåre Valebrokk
god-språk-er-det-språk-som-makter-å-uttrykke-tanke-klarere-enn-den-er-tenkt
Jeg bryr meg ikke om hvilket språk en opera blir sunget på, bare det er et språk jeg ikke forstår. -Opera
jeg-bryr-meg-ikke-om-hvilket-språk-opera-blir-sunget-på-bare-det-er-et-språk-jeg-ikke-forstår
Gi mæ musikk midt i magen Gi mæ det en to tre fir’ ganga om dagen Du og æ og alle, åh, vi tenne på musikk -Halvdan Sivertsen
gi-mæ-musikk-midt-i-magen-gi-mæ-det-to-tre-fir-ganga-om-dagen-du-og-æ-og-alle-åh-vi-tenne-på-musikk