Hva er livet hvis man ikke kan håpe?


hva-er-livet-hvis-man-ikke-kan-håpe
håphvaerlivethvismanikkekanhåpehva erer livetlivet hvishvis manman ikkeikke kankan håpehva er liveter livet hvislivet hvis manhvis man ikkeman ikke kanikke kan håpehva er livet hviser livet hvis manlivet hvis man ikkehvis man ikke kanman ikke kan håpehva er livet hvis maner livet hvis man ikkelivet hvis man ikke kanhvis man ikke kan håpe

Jeg kan ikke tenke meg hvordan man kan vite hva lykke er hvis man ikke har kjent på smerten. -Smerte
jeg-kan-ikke-tenke-meg-hvordan-man-kan-vite-hva-lykke-er-hvis-man-ikke-har-kjent-på-smerten
Man skal ikke håpe på å være mer enn man kan være. -Være seg selv
man-skal-ikke-håpe-på-å-være-mer-enn-man-kan-være
Gjør det du føler er din oppgave i livet! Da kan du aldri håpe eller våge for mye. -Oppgave
gjør-det-du-føler-er-din-oppgave-i-livet-da-kan-du-aldri-håpe-eller-våge-for-mye
Hvis man velger å være tilskuer til livet, må man ikke undres over at det man ser, er teater. -Livet
hvis-man-velger-å-være-tilskuer-til-livet-må-man-ikke-undres-over-at-det-man-er-teater
Man kan være herre over hva man gjør, men aldri over hva man føler. -Gustave Flaubert
man-kan-være-herre-over-hva-man-gjør-men-aldri-over-hva-man-føler
Hva ville livet være hvis vi ikke hadde mot til å prøve? -Mot
hva-ville-livet-være-hvis-vi-ikke-hadde-mot-til-å-prøve