Hva annet er en hustru for en borgerlig ektemann enn det mest rørlige av hans gods?


hva-annet-er-hustru-for-borgerlig-ektemann-enn-det-mest-rørlige-av-hans-gods
paul nizanhvaanneterhustruforborgerligektemannenndetmestrørligeavhansgodshva annetannet erer enen hustruhustru foren borgerligborgerlig ektemannektemann ennenn detdet mestmest rørligerørlige avav hanshans godshva annet erannet er ener en hustruen hustru forhustru for enfor en borgerligen borgerlig ektemannborgerlig ektemann ennektemann enn detenn det mestdet mest rørligemest rørlige avrørlige av hansav hans godshva annet er enannet er en hustruer en hustru foren hustru for enhustru for en borgerligfor en borgerlig ektemannen borgerlig ektemann ennborgerlig ektemann enn detektemann enn det mestenn det mest rørligedet mest rørlige avmest rørlige av hansrørlige av hans godshva annet er en hustruannet er en hustru forer en hustru for enen hustru for en borgerlighustru for en borgerlig ektemannfor en borgerlig ektemann ennen borgerlig ektemann enn detborgerlig ektemann enn det mestektemann enn det mest rørligeenn det mest rørlige avdet mest rørlige av hansmest rørlige av hans gods

Når en ung ektemann blir syk, er hans mor alltid overbevist om at hans kone har laget mat som han ikke har hatt godt av. -Ektemann
når-ung-ektemann-blir-syk-er-hans-mor-alltid-overbevist-om-at-hans-kone-har-laget-mat-som-han-ikke-har-hatt-godt-av
Av verdslig gods hadde han ikke noe å gi i arv, men av åndelig gods etterlot han seg en skatt: Ideen. -Benito Mussolini
av-verdslig-gods-hadde-han-ikke-noe-å-gi-i-arv-men-av-åndelig-gods-etterlot-han-seg-skatt-ideen
En ektemann er en mann som har en hustru, og med henne deler han alle de sorgene og de bekymringene som en ungkar ikke har. -Walter Winchell
en-ektemann-er-mann-som-har-hustru-og-med-henne-deler-han-alle-sorgene-og-bekymringene-som-ungkar-ikke-har
Den mest arbeidsbesparende innretningen som finnes, er fremdeles en rik ektemann. -Ektemann
den-mest-arbeidsbesparende-innretningen-som-finnes-er-fremdeles-rik-ektemann
De var nakne, både mannen og hans hustru, men de skammet seg ikke. -Bibelen
de-var-nakne-bå-mannen-og-hans-hustru-men-skammet-seg-ikke
Intet annet beveget seg i hans sjel enn et kaldt og grusomt, sanselig begjær, som i sitt vesen var kjærlighetsløst. -James Joyce
intet-annet-beveget-seg-i-hans-sjel-enn-et-kaldt-og-grusomt-sanselig-begjær-som-i-sitt-vesen-var-kjærlighetsløst