Husk din kvinnelige verdighet. Bønnfall ikke, tigg ikke, kast deg ikke i støvet. Vis mot, ta hverandre i hånden, stå sammen med oss, kjemp med oss.


husk-din-kvinnelige-verdighet-bønnfall-ikke-tigg-ikke-kast-deg-ikke-i-støvet-vis-mot-ta-hverandre-i-hånden-stå-sammen-med-oss-kjemp-med-oss
christabel pankhursthuskdinkvinneligeverdighetbønnfallikketiggkastdegikkestøvetvismottahverandrehåndenståsammenmedosskjemposshusk dindin kvinneligekvinnelige verdighetbønnfall ikketigg ikkekast degdeg ikkeikke ii støvetvis motta hverandrehverandre ii håndenstå sammensammen medmed osskjemp medmed osshusk din kvinneligedin kvinnelige verdighetkast deg ikkedeg ikke iikke i støvetta hverandre ihverandre i håndenstå sammen medsammen med osskjemp med osshusk din kvinnelige verdighetkast deg ikke ideg ikke i støvetta hverandre i håndenstå sammen med osskast deg ikke i støvet

Kanskje vår eneste sykdom er å ønske oss en sannhet vi ikke kan bære, i stedet for å slå oss til ro med de forestillinger vi har om hverandre. -Sykdom
kanskje-vår-eneste-sykdom-er-å-ønske-oss-sannhet-vi-ikke-kan-bære-i-stedet-for-å-slå-oss-til-ro-med-forestillinger-vi-har-om-hverandre
Vi strekker oss mot månen, men tør ikke strekke hånden ut mot en annen. -Sonja Lid
vi-strekker-oss-mot-månen-men-tør-ikke-strekke-hånden-ut-mot-annen
Kanskje har du hørt det sagt på utallige vis denne lave tanken til altfor høy pris Kan du ikke være sånn som oss Vi kjenner deg bedre enn deg selv Vil deg godt og bare vel Vær sånn som oss -Være seg selv
kanskje-har-du-hørt-det-sagt-på-utallige-vis-denne-lave-tanken-til-altfor-høy-pris-kan-du-ikke-være-sånn-som-oss-vi-kjenner-deg-bedre-enn-deg
Lykke er når hjertet i oss bruser som en foss. Lykke er å elske hverandre, å se på hverandre uten hat, å ta hverandre i hånden og si: du er min venn. -Ole Juul
lykke-er-når-hjertet-i-oss-bruser-som-foss-lykke-er-å-elske-hverandre-å-se-på-hverandre-uten-hat-å-ta-hverandre-i-hånden-og-du-er-min-venn
Husk at du ubevisst og ufrivillig påvirker alle dem du kommer i kontakt med, gjennom ordene dine, oppførselen din, smilet ditt, ja til og med med tausheten din, hele din personlighet. -Personlighet
husk-at-du-ubevisst-og-ufrivillig-påvirker-alle-dem-du-kommer-i-kontakt-med-gjennom-ordene-dine-oppførselen-din-smilet-ditt-ja-til-og-med-med
Hva er det vi gleder oss så til alle sammen, siden vi går med på å utsette oss for så mange skuffelser? -Graham Greene
hva-er-det-vi-gleder-oss-så-til-alle-sammen-siden-vi-går-med-på-å-utsette-oss-for-så-mange-skuffelser