Husk at den som sier det er tanken som teller, kan verken telle eller tenke.


husk-at-den-som-sier-det-er-tanken-som-teller-kan-verken-telle-eller-tenke
frode Øverlihuskatdensomsierdetertankentellerkanverkentelleellertenkehusk atat denden somsom siersier detdet erer tankentanken somsom tellerkan verkenverken telletelle ellereller tenkehusk at denat den somden som siersom sier detsier det erdet er tankener tanken somtanken som tellerkan verken telleverken telle ellertelle eller tenkehusk at den somat den som sierden som sier detsom sier det ersier det er tankendet er tanken somer tanken som tellerkan verken telle ellerverken telle eller tenkehusk at den som sierat den som sier detden som sier det ersom sier det er tankensier det er tanken somdet er tanken som tellerkan verken telle eller tenke

Og er det ikke tanken bak som teller, nei, det er det ikke, for hvordan skal noen kunne vite hva som er tanken bak, hvis den ikke kommer til syne? -Lars Saabye Christensen
og-er-det-ikke-tanken-bak-som-teller-nei-det-er-det-ikke-for-hvordan-skal-noen-kunne-vite-hva-som-er-tanken-bak-hvis-den-ikke-kommer-til-syne
Det er tanken som teller. -Gave
det-er-tanken-som-teller
En konge er verken far eller sønn, verken bror eller slektning, verken make eller venn. Hva er han da? Konge, til og med når han sover. -Konge og kongelige
en-konge-er-verken-far-eller-sønn-verken-bror-eller-slektning-verken-make-eller-venn-hva-er-han-da-konge-til-og-med-når-han-sover
Mennesket er et historieskapende vesen som verken kan gjenta sin fortid eller legge den bak seg. -Mennesket er
mennesket-er-et-historieskapende-vesen-som-verken-kan-gjenta-fortid-eller-legge-den-bak-seg
Nesten hvem som helst kan lære å tenke eller tro eller vite, men ikke et eneste menneske kan læres opp til å føle ... det øyeblikket du føler, er du ingen-andre-enn-deg-selv. -Følelse
nesten-hvem-som-helst-kan-lære-å-tenke-eller-tro-eller-vite-men-ikke-et-eneste-menneske-kan-læres-opp-til-å-føle-det-øyeblikket-du-føler-er
Årets slutt er verken en slutt eller en begynnelse, men en fortsettelse, med all den visdom som erfaring kan fylle oss med. -Hal Borland
Årets-slutt-er-verken-slutt-eller-begynnelse-men-fortsettelse-med-all-den-visdom-som-erfaring-kan-fylle-oss-med