Husk: alt liv må dø. Først gjennom støvets porter vil vi nå det evige liv. Den vei må alle gå.


husk-alt-liv-må-dø-først-gjennom-støvets-porter-vil-vi-nå-det-evige-liv-den-vei-må-alle-gå
william shakespearehuskaltlivførstgjennomstøvetsportervilvidetevigelivdenveiallealt livliv måførst gjennomgjennom støvetsstøvets porterporter vilvil vivi nånå detdet evigeevige livden veivei måmå allealle gåalt liv måliv må døførst gjennom støvetsgjennom støvets porterstøvets porter vilporter vil vivil vi nåvi nå detnå det evigedet evige livden vei måvei må allemå alle gåalt liv må døførst gjennom støvets portergjennom støvets porter vilstøvets porter vil viporter vil vi nåvil vi nå detvi nå det evigenå det evige livden vei må allevei må alle gåførst gjennom støvets porter vilgjennom støvets porter vil vistøvets porter vil vi nåporter vil vi nå detvil vi nå det evigevi nå det evige livden vei må alle gå

I jakten på et verre liv er alle stjerner sorte og alle liv et tidsfordriv og alle dager borte -Livet
i-jakten-på-et-verre-liv-er-alle-stjerner-sorte-og-alle-liv-et-tidsfordriv-og-alle-dager-borte
Husk at det skal lite til for å skape et lykkelig liv. -Lykke
husk-at-det-skal-lite-til-for-å-skape-et-lykkelig-liv
Et rikt liv med enkle midler er den smale vei til den dype glede. -Lars Verket
et-rikt-liv-med-enkle-midler-er-den-smale-vei-til-den-dype-glede
Vi er alle misunnelige på dem hvis liv går i andre baner enn vårt eget. Vi misunner alle andre alt det vi ikke selv får oppleve. -Misunnelse
vi-er-alle-misunnelige-på-dem-hvis-liv-går-i-andre-baner-enn-vårt-eget-vi-misunner-alle-andre-alt-det-vi-ikke-selv-får-oppleve
Det var ingen lett beslutning å skulle rive opp en hel epoke, ikke bare i mitt liv, men også i en annens liv, og for så vidt også i min sønns liv. -Dag Solstad
det-var-ingen-lett-beslutning-å-skulle-rive-opp-hel-epoke-ikke-bare-i-mitt-liv-men-også-i-annens-liv-og-for-så-vidt-også-i-min-sønns-liv
Jeg har vært gjennom mye i mitt liv og burde ikke ha overlevd alt sammen. Jeg tror jeg er fredet. -Medgang og motgang
jeg-har-vært-gjennom-mye-i-mitt-liv-og-burde-ikke-overlevd-alt-sammen-jeg-tror-jeg-er-fredet