Husarbeid, hvis du gjør det riktig, tar livet av deg.


husarbeid-hvis-du-gjør-det-riktig-tar-livet-av-deg
husarbeidhusarbeidhvisdugjørdetriktigtarlivetavdeghvis dudu gjørgjør detdet riktigtar livetlivet avav deghvis du gjørdu gjør detgjør det riktigtar livet avlivet av deghvis du gjør detdu gjør det riktigtar livet av deghvis du gjør det riktig

Det tar livet av deg å se dem vokse opp. Men jeg tror det ville tatt livet av deg raskere hvis de ikke gjorde det. -Oppvekst
det-tar-livet-av-deg-å-se-dem-vokse-opp-men-jeg-tror-det-ville-tatt-livet-av-deg-raskere-hvis-ikke-gjorde-det
Hvis du gjør det som føles riktig for deg, er det i hvert fall én person som slipper å bli skuffa. -Være seg selv
hvis-du-gjør-det-som-føles-riktig-for-deg-er-det-i-hvert-fall-én-person-som-slipper-å-bli-skuffa
Penger er en tjener hvis man bruker dem riktig, men en hersker hvis man ikke gjør det. -Penger og økonomi
penger-er-tjener-hvis-man-bruker-dem-riktig-men-hersker-hvis-man-ikke-gjør-det
Tar du opp i deg det onde du møter hver dag, så visner du. Men hvis du gjør noe for å se det gode, kan du en dag komme til å blomstre. -Max Tau
tar-du-opp-i-deg-det-onde-du-møter-hver-dag-så-visner-du-men-hvis-du-gjør-noe-for-å-se-det-gode-kan-du-dag-komme-til-å-blomstre
Du lever bare én gang, men hvis du gjør det riktig, er én gang nok. -Mae West
du-lever-bare-én-gang-men-hvis-du-gjør-det-riktig-er-én-gang-nok