Hun var så vakker at ingen spurte hvordan det sto til mens hun levde.


hun-var-så-vakker-at-ingen-spurte-hvordan-det-sto-til-mens-hun-levde
nils-fredrik nielsenhunvarvakkeratingenspurtehvordandetstotilmenshunlevdehun varvar såså vakkervakker atat ingeningen spurtespurte hvordanhvordan detdet stosto tiltil mensmens hunhun levdehun var såvar så vakkerså vakker atvakker at ingenat ingen spurteingen spurte hvordanspurte hvordan dethvordan det stodet sto tilsto til menstil mens hunmens hun levdehun var så vakkervar så vakker atså vakker at ingenvakker at ingen spurteat ingen spurte hvordaningen spurte hvordan detspurte hvordan det stohvordan det sto tildet sto til menssto til mens huntil mens hun levdehun var så vakker atvar så vakker at ingenså vakker at ingen spurtevakker at ingen spurte hvordanat ingen spurte hvordan detingen spurte hvordan det stospurte hvordan det sto tilhvordan det sto til mensdet sto til mens hunsto til mens hun levde

Tre ganger er det nok å si til en kvinne at hun er vakker. Første gang takker hun, andre gang tror hun på det, tredje gang belønner hun det. -Kvinner og utseende
tre-ganger-er-det-nok-å-til-kvinne-at-hun-er-vakker-første-gang-takker-hun-andre-gang-tror-hun-på-det-tredje-gang-belønner-hun-det
En vakker kvinne er alltid vakrest når hun ikke selv vet hvor vakker hun er. Men hun vet det alltid. -Frejlif Olsen
en-vakker-kvinne-er-alltid-vakrest-når-hun-ikke-selv-vet-hvor-vakker-hun-er-men-hun-vet-det-alltid
Hun var smart nok til ikke å prøve å se ut som om hun var femogtredve, hun hadde stanset på førti med hell. -Angela Carter
hun-var-smart-nok-til-ikke-å-prøve-å-se-ut-som-om-hun-var-femogtredve-hun-hadde-stanset-på-førti-med-hell
Hun sa at hun allerede nærmet seg de førr. Jeg spurte meg selv: Fra hvilken kant? -Markus M. Ronner
hun-sa-at-hun-allerede-nærmet-seg-førr-jeg-spurte-meg-selv-fra-hvilken-kant
... men hun måtte innrømme at stort sett følte hun dette som kaltes livet som noe uhyggelig og fiendtlig som sto ferdig til å fare løs på en, hvis en ga det en sjanse. -Virginia Woolf
men-hun-måtte-innrømme-at-stort-sett-følte-hun-dette-som-kaltes-livet-som-noe-uhyggelig-og-fiendtlig-som-sto-ferdig-til-å-fare-løs-på-hvis