Hun var så tolerant at hun aldri ble enig med noen.


hun-var-så-tolerant-at-hun-aldri-ble-enig-med-noen
nils-fredrik nielsenhunvartolerantathunaldribleenigmednoenhun varvar såså toleranttolerant atat hunhun aldrialdri bleble enigenig medmed noenhun var såvar så tolerantså tolerant attolerant at hunat hun aldrihun aldri blealdri ble enigble enig medenig med noenhun var så tolerantvar så tolerant atså tolerant at huntolerant at hun aldriat hun aldri blehun aldri ble enigaldri ble enig medble enig med noenhun var så tolerant atvar så tolerant at hunså tolerant at hun aldritolerant at hun aldri bleat hun aldri ble enighun aldri ble enig medaldri ble enig med noen

Var det virkelig slik at hun ble bedre behandlet rundt omkring - nå - da hun var halvparten av et par? -Parforhold
var-det-virkelig-slik-at-hun-ble-bedre-behandlet-rundt-omkring-nå-da-hun-var-halvparten-av-et-par
Hun var smart nok til ikke å prøve å se ut som om hun var femogtredve, hun hadde stanset på førti med hell. -Angela Carter
hun-var-smart-nok-til-ikke-å-prøve-å-se-ut-som-om-hun-var-femogtredve-hun-hadde-stanset-på-førti-med-hell
Hun ble ofte undervurdert fordi hun var så pen. -Kvinner og utseende
hun-ble-ofte-undervurdert-fordi-hun-var-så-pen
Hvor vakkert mors ansikt enn var, ble det uendelig mye skjønnere når hun smilte, og hun livet opp alt som fantes rundt henne. -Mor
hvor-vakkert-mors-ansikt-enn-var-ble-det-uendelig-mye-skjønnere-når-hun-smilte-og-hun-livet-opp-alt-som-fantes-rundt-henne
Elinor var enig i alt, for hun syntes ikke han fortjente den komplimenten som lå i et saklig motargument. -Jane Austen
elinor-var-enig-i-alt-for-hun-syntes-ikke-han-fortjente-den-komplimenten-som-lå-i-et-saklig-motargument
Det hadde aldri vært noen mann hun ikke kunne få når hun først hadde fått lyst på ham. -Kvinner og menn
det-hadde-aldri-vært-noen-mann-hun-ikke-kunne-få-når-hun-først-hadde-fått-lyst-på-ham