Hun var jo skapt for ham til elskerinne, til viv for ham hun skaptes ingensinne.


hun-var-jo-skapt-for-ham-til-elskerinne-til-viv-for-ham-hun-skaptes-ingensinne
henrik ibsenhunvarjoskaptforhamtilelskerinnevivhunskaptesingensinnehun varvar jojo skaptskapt forham tiltil elskerinnetil vivviv forham hunhun skaptesskaptes ingensinnehun var jovar jo skaptjo skapt forskapt for hamfor ham tilham til elskerinnetil viv forviv for hamfor ham hunham hun skapteshun skaptes ingensinnehun var jo skaptvar jo skapt forjo skapt for hamskapt for ham tilfor ham til elskerinnetil viv for hamviv for ham hunfor ham hun skaptesham hun skaptes ingensinnehun var jo skapt forvar jo skapt for hamjo skapt for ham tilskapt for ham til elskerinnetil viv for ham hunviv for ham hun skaptesfor ham hun skaptes ingensinne

Hele det unge kvinnehjerte hennes strømmet ut til ham, hennes drømmers ektemann, for hun visste med en gang at det var ham. -James Joyce
hele-det-unge-kvinnehjerte-hennes-strømmet-ut-til-ham-hennes-drømmers-ektemann-for-hun-visste-med-gang-at-det-var-ham
Hun var smart nok til ikke å prøve å se ut som om hun var femogtredve, hun hadde stanset på førti med hell. -Angela Carter
hun-var-smart-nok-til-ikke-å-prøve-å-se-ut-som-om-hun-var-femogtredve-hun-hadde-stanset-på-førti-med-hell
En kvinne er aldri mer alvorlig enn når hun forteller en millionær at hun elsker ham. -André Gide
en-kvinne-er-aldri-mer-alvorlig-enn-når-hun-forteller-millionær-at-hun-elsker-ham
Det hadde aldri vært noen mann hun ikke kunne få når hun først hadde fått lyst på ham. -Kvinner og menn
det-hadde-aldri-vært-noen-mann-hun-ikke-kunne-få-når-hun-først-hadde-fått-lyst-på-ham
Når en kvinne først har tilgitt sin mann, skal hun ikke servere ham syndene hans oppvarmet til lunsj. -Kone
når-kvinne-først-har-tilgitt-mann-skal-hun-ikke-servere-ham-syndene-hans-oppvarmet-til-lunsj