Hun smilte så jeg kjente det helt inn i lommeboken.


hun-smilte-så-jeg-kjente-det-helt-inn-i-lommeboken
smilhunsmiltejegkjentedetheltinnlommebokenhun smiltesmilte såså jegjeg kjentekjente detdet helthelt inninn ii lommebokenhun smilte såsmilte så jegså jeg kjentejeg kjente detkjente det heltdet helt innhelt inn iinn i lommebokenhun smilte så jegsmilte så jeg kjenteså jeg kjente detjeg kjente det heltkjente det helt inndet helt inn ihelt inn i lommebokenhun smilte så jeg kjentesmilte så jeg kjente detså jeg kjente det heltjeg kjente det helt innkjente det helt inn idet helt inn i lommeboken

Hvor vakkert mors ansikt enn var, ble det uendelig mye skjønnere når hun smilte, og hun livet opp alt som fantes rundt henne. -Mor
hvor-vakkert-mors-ansikt-enn-var-ble-det-uendelig-mye-skjønnere-når-hun-smilte-og-hun-livet-opp-alt-som-fantes-rundt-henne
Elinor holdt det for klokest å la emnet falle. Hun kjente sin søsters temperament. -Søster
elinor-holdt-det-for-klokest-å-emnet-falle-hun-kjente-søsters-temperament
Jeg vil tro hun var vidunderlig rød i kinnene, men det så jeg selvfølgelig ikke. Frosten knaste helt sikkert i gresset under joggeskoene våre, men jeg hørte det aldri. -Tilstedeværelse
jeg-vil-tro-hun-var-vidunderlig-rød-i-kinnene-men-det-så-jeg-selvfølgelig-ikke-frosten-knaste-helt-sikkert-i-gresset-under-joggeskoene-våre-men
Jeg løper ikke etter kvinner. Jeg bare sitter på lommeboken og venter til de kommer til meg. -Kvinner og menn
jeg-løper-ikke-etter-kvinner-jeg-bare-sitter-på-lommeboken-og-venter-til-kommer-til-meg
Han var god å se på, en mannskropp som var verd å eie, hun kjente ikke til en svakhet i den. -Nils Johan Rud
han-var-god-å-se-på-mannskropp-som-var-verd-å-eie-hun-kjente-ikke-til-svakhet-i-den