Hun sa at hun allerede nærmet seg de førr. Jeg spurte meg selv: Fra hvilken kant?


hun-sa-at-hun-allerede-nærmet-seg-førr-jeg-spurte-meg-selv-fra-hvilken-kant
markus m. ronnerhunsaathunalleredenærmetsegførrjegspurtemegselvfrahvilkenkanthun sasa atat hunhun alleredeallerede nærmetnærmet segseg dede førrjeg spurtespurte megmeg selvfra hvilkenhvilken kanthun sa atsa at hunat hun alleredehun allerede nærmetallerede nærmet segnærmet seg deseg de førrjeg spurte megspurte meg selvfra hvilken kanthun sa at hunsa at hun alleredeat hun allerede nærmethun allerede nærmet segallerede nærmet seg denærmet seg de førrjeg spurte meg selvhun sa at hun alleredesa at hun allerede nærmetat hun allerede nærmet seghun allerede nærmet seg deallerede nærmet seg de førr

Hun bærer blåveis i sine hender, den første hilsen fra vårens muld. Hun møter meg som en venn hun kjenner, og står og smiler så tillitsfull. -Blomster
hun-bærer-blåveis-i-sine-hender-den-første-hilsen-fra-vårens-muld-hun-møter-meg-som-venn-hun-kjenner-og-står-og-smiler-så-tillitsfull
Hun var så vakker at ingen spurte hvordan det sto til mens hun levde. -Nils-Fredrik Nielsen
hun-var-så-vakker-at-ingen-spurte-hvordan-det-sto-til-mens-hun-levde
Det var en samtale på gang. Laila visste at hun var i den ene enden av den, men hun følte seg langt borte fra den, som om hun bare tyvlyttet. -Samtale
det-var-samtale-på-gang-laila-visste-at-hun-var-i-den-ene-enden-av-den-men-hun-følte-seg-langt-borte-fra-den-som-om-hun-bare-tyvlyttet
Mamma er et menneske som kler dagen hun våkner til, hun kler å være i den og hun kler den med seg selv, og for oss som har henne i livet er det utenkelig at hun ikke skulle være her. -Mor
mamma-er-et-menneske-som-kler-dagen-hun-våkner-til-hun-kler-å-være-i-den-og-hun-kler-den-med-seg-selv-og-for-oss-som-har-henne-i-livet-er-det
Jeg føler meg overbevist om at en pike aldri ville la seg føre til alters, ja, hun ville antakelig nekte blankt, hvis hun visste alt ... -Bryllup
jeg-føler-meg-overbevist-om-at-pike-aldri-ville-seg-føre-til-alters-ja-hun-ville-antakelig-nekte-blankt-hvis-hun-visste-alt
Uansett hvordan en kvinne ser ut, hvis hun er trygg på seg selv, er hun sexy. -Selvtillit
uansett-hvordan-kvinne-ut-hvis-hun-er-trygg-på-seg-selv-er-hun-sexy