Hun ser ikke lengselsfullt framover som de andre, men tilbake på vidunderlige, levde dager som bare er så vidunderlige fordi de er borte.


hun-ikke-lengselsfullt-framover-som-andre-men-tilbake-på-vidunderlige-levde-dager-som-bare-er-så-vidunderlige-fordi-er-borte
nostalgihunikkelengselsfulltframoversomandrementilbakevidunderligelevdedagerbareervidunderligefordibortehun serser ikkeikke lengselsfulltlengselsfullt framoverframover somsom demen tilbaketilbake påpå vidunderligelevde dagerdager somsom barebare erer såså vidunderligevidunderlige fordifordi dede erer bortehun ser ikkeser ikke lengselsfulltikke lengselsfullt framoverlengselsfullt framover somframover som desom de andremen tilbake påtilbake på vidunderligelevde dager somdager som baresom bare erbare er såer så vidunderligeså vidunderlige fordividunderlige fordi defordi de erde er bortehun ser ikke lengselsfulltser ikke lengselsfullt framoverikke lengselsfullt framover somlengselsfullt framover som deframover som de andremen tilbake på vidunderligelevde dager som baredager som bare ersom bare er såbare er så vidunderligeer så vidunderlige fordiså vidunderlige fordi devidunderlige fordi de erfordi de er bortehun ser ikke lengselsfullt framoverser ikke lengselsfullt framover somikke lengselsfullt framover som delengselsfullt framover som de andrelevde dager som bare erdager som bare er såsom bare er så vidunderligebare er så vidunderlige fordier så vidunderlige fordi deså vidunderlige fordi de ervidunderlige fordi de er borte

Vidunderlige øyne var de, overordentlig uttrykksfulle, men kunne man stole på dem? -Øye
vidunderlige-øyne-var-overordentlig-uttrykksfulle-men-kunne-man-stole-på-dem
Det var en samtale på gang. Laila visste at hun var i den ene enden av den, men hun følte seg langt borte fra den, som om hun bare tyvlyttet. -Samtale
det-var-samtale-på-gang-laila-visste-at-hun-var-i-den-ene-enden-av-den-men-hun-følte-seg-langt-borte-fra-den-som-om-hun-bare-tyvlyttet
Det er med posten det vidunderlige må komme, det som setter en stopper for alt som er, vender opp og ned på tilværelsen, åpner fremtiden - -Cora Sandel
det-er-med-posten-det-vidunderlige-må-komme-det-som-setter-stopper-for-alt-som-er-vender-opp-og-ned-på-tilværelsen-åpner-fremtiden
I mange dager levde vi bare på mat og vann. -Mat
i-mange-dager-levde-vi-bare-på-mat-og-vann
Hun oppdaget med fryd at man ikke bare elsker sine barn fordi det er ens egne barn, men på grunn av vennskapet som oppstår mellom dem. -Morskjærlighet
hun-oppdaget-med-fryd-at-man-ikke-bare-elsker-sine-barn-fordi-det-er-ens-egne-barn-men-på-grunn-av-vennskapet-som-oppstår-mellom-dem