Hun er vakker, omtrent som meg, men på henne syns det mye bedre.


hun-er-vakker-omtrent-som-meg-men-på-henne-syns-det-mye-bedre
kvinner og utseendehunervakkeromtrentsommegmenhennesynsdetmyebedrehun erer vakkeromtrent somsom megmen påpå hennehenne synssyns detdet myemye bedrehun er vakkeromtrent som megmen på hennepå henne synshenne syns detsyns det myedet mye bedremen på henne synspå henne syns dethenne syns det myesyns det mye bedremen på henne syns detpå henne syns det myehenne syns det mye bedre

En vakker kvinne er alltid vakrest når hun ikke selv vet hvor vakker hun er. Men hun vet det alltid. -Frejlif Olsen
en-vakker-kvinne-er-alltid-vakrest-når-hun-ikke-selv-vet-hvor-vakker-hun-er-men-hun-vet-det-alltid
Fortell en kvinne at hun er vakker, og djevelen gjentar det for henne ti ganger. -Kvinner
fortell-kvinne-at-hun-er-vakker-og-djevelen-gjentar-det-for-henne-ti-ganger
Hvor vakkert mors ansikt enn var, ble det uendelig mye skjønnere når hun smilte, og hun livet opp alt som fantes rundt henne. -Mor
hvor-vakkert-mors-ansikt-enn-var-ble-det-uendelig-mye-skjønnere-når-hun-smilte-og-hun-livet-opp-alt-som-fantes-rundt-henne
Ikke vent med å kysse henne til du kjenner henne bedre. Kyss henne, så kjenner du henne bedre. -Ukjent
ikke-vent-med-å-kysse-henne-til-du-kjenner-henne-bedre-kyss-henne-så-kjenner-du-henne-bedre