Humanitet består i aldri å ofre et menneske for en sak.


humanitet-består-i-aldri-å-ofre-et-menneske-for-sak
albert schweitzerhumanitetbeståraldriofreetmenneskeforsakhumanitet bestårbestår ii aldrialdri åå ofreofre etet menneskemenneske foren sakhumanitet består ibestår i aldrii aldri åaldri å ofreå ofre etofre et menneskeet menneske formenneske for enfor en sakhumanitet består i aldribestår i aldri åi aldri å ofrealdri å ofre etå ofre et menneskeofre et menneske foret menneske for enmenneske for en sakhumanitet består i aldri åbestår i aldri å ofrei aldri å ofre etaldri å ofre et menneskeå ofre et menneske forofre et menneske for enet menneske for en sak

Barnets første undervisning skal aldri være en hodets, aldri en fornuftens sak - den skal evig være en hjertets sak, en mors sak. -Undervise
barnets-første-undervisning-skal-aldri-være-hodets-aldri-fornuftens-sak-den-skal-evig-være-hjertets-sak-mors-sak
Betro deg aldri til et menneske, for et menneske kan ikke forstå et annet menneske. -Amalie Skram
betro-deg-aldri-til-et-menneske-for-et-menneske-kan-ikke-forstå-et-annet-menneske
Sannheten skader aldri en sak som er rettferdig. -Sannhet
sannheten-skader-aldri-sak-som-er-rettferdig
Et menneske som aldri får nok, har aldri noen ting. -Nok
et-menneske-som-aldri-får-nok-har-aldri-noen-ting
Språket består av klisjeer. Bruk dem som om de aldri hadde vært brukt før! -Alf Larsen
språket-består-av-klisjeer-bruk-dem-som-om-aldri-hadde-vært-brukt-før
Men livet består ikke av ord. Livet består av realiteter. -Livet
men-livet-består-ikke-av-ord-livet-består-av-realiteter