Hukommelsen er ingen tilregnelig størrelse i et liv. Og det er den ikke av den enkle grunn at hukommelsen ikke setter sannheten høyest.


hukommelsen-er-ingen-tilregnelig-størrelse-i-et-liv-og-det-er-den-ikke-av-den-enkle-grunn-at-hukommelsen-ikke-setter-sannheten-høyest
karl ove knausgårdhukommelseneringentilregneligstørrelseetlivogdetdenikkeavenklegrunnathukommelsensettersannhetenhøyesthukommelsen erer ingeningen tilregneligtilregnelig størrelsestørrelse ii etet livog detdet erer denden ikkeikke avav denden enkleenkle grunngrunn atat hukommelsenhukommelsen ikkeikke settersetter sannhetensannheten høyesthukommelsen er ingener ingen tilregneligingen tilregnelig størrelsetilregnelig størrelse istørrelse i eti et livog det erdet er dener den ikkeden ikke avikke av denav den enkleden enkle grunnenkle grunn atgrunn at hukommelsenat hukommelsen ikkehukommelsen ikke setterikke setter sannhetensetter sannheten høyesthukommelsen er ingen tilregneliger ingen tilregnelig størrelseingen tilregnelig størrelse itilregnelig størrelse i etstørrelse i et livog det er dendet er den ikkeer den ikke avden ikke av denikke av den enkleav den enkle grunnden enkle grunn atenkle grunn at hukommelsengrunn at hukommelsen ikkeat hukommelsen ikke setterhukommelsen ikke setter sannhetenikke setter sannheten høyesthukommelsen er ingen tilregnelig størrelseer ingen tilregnelig størrelse iingen tilregnelig størrelse i ettilregnelig størrelse i et livog det er den ikkedet er den ikke aver den ikke av denden ikke av den enkleikke av den enkle grunnav den enkle grunn atden enkle grunn at hukommelsenenkle grunn at hukommelsen ikkegrunn at hukommelsen ikke setterat hukommelsen ikke setter sannhetenhukommelsen ikke setter sannheten høyest

Hukommelsen er en mer perfekt verden enn universet. Den gir livet tilbake til dem som ikke lenger eksisterer. -Guy de Maupassant
hukommelsen-er-mer-perfekt-verden-enn-universet-den-gir-livet-tilbake-til-dem-som-ikke-lenger-eksisterer
Vi konstruerer aktivt den hukommelsen som passer inn med det verdensbildet vi har. -Gunnar Tjomlid
vi-konstruerer-aktivt-den-hukommelsen-som-passer-inn-med-det-verdensbildet-vi-har
På sammen måte som det er usunt å spise når man ikke har lyst, så vil studier utført uten lyst ødelegge hukommelsen. -Ukjent
på-sammen-måte-som-det-er-usunt-å-spise-når-man-ikke-har-lyst-så-vil-studier-utført-uten-lyst-ødelegge-hukommelsen
Tiden leger ikke alle sår. Tiden leger heller ikke alle ord. 22. juli 2011 vil blø i språket vårt, være et blodig blad i kalenderen og et blodbad i hukommelsen. Fra nå av er det før og etter. -Tjueandre juli
tiden-leger-ikke-alle-sår-tiden-leger-heller-ikke-alle-ord-22-juli-2011-vil-blø-i-språket-vårt-være-et-blodig-blad-i-kalenderen-og-et-blodbad
En klem er den perfekte gaven - én størrelse passer alle, og ingen har noe imot at du leverer den tilbake. -Ukjent
en-klem-er-den-perfekte-gaven-én-størrelse-passer-alle-og-ingen-har-noe-imot-at-du-leverer-den-tilbake