Hjernen kan oppfinne lover for blodet, men et hett temperament hopper over en kald paragraf.


hjernen-kan-oppfinne-lover-for-blodet-men-et-hett-temperament-hopper-over-kald-paragraf
william shakespearehjernenkanoppfinneloverforblodetmenethetttemperamenthopperoverkaldparagrafhjernen kankan oppfinneoppfinne loverlover formen etet hetthett temperamenttemperament hopperhopper overover enen kaldkald paragrafhjernen kan oppfinnekan oppfinne loveroppfinne lover forlover for blodetmen et hettet hett temperamenthett temperament hoppertemperament hopper overhopper over enover en kalden kald paragrafhjernen kan oppfinne loverkan oppfinne lover foroppfinne lover for blodetmen et hett temperamentet hett temperament hopperhett temperament hopper overtemperament hopper over enhopper over en kaldover en kald paragrafhjernen kan oppfinne lover forkan oppfinne lover for blodetmen et hett temperament hopperet hett temperament hopper overhett temperament hopper over entemperament hopper over en kaldhopper over en kald paragraf

Kald te og kald ris kan gå an, men kalde ord tåler ingen. -Ord
kald-te-og-kald-ris-kan-gå-an-men-kalde-ord-tåler-ingen
Nød bryter alle lover. Men derfor trenger vi ikke lage lover som skaper mer nød. -Otto Ludwig
nød-bryter-alle-lover-men-derfor-trenger-vi-ikke-lage-lover-som-skaper-mer-nød
Lover kan ikke gi folk bedre moral, men jo bedre moral folk har, jo bedre lover lager de. -Lov
lover-kan-ikke-gi-folk-bedre-moral-men-jo-bedre-moral-folk-har-jo-bedre-lover-lager
Mangt kan du greie deg utan. Men utan menneskevarme blir verdi for kald. -Bry seg
mangt-kan-du-greie-deg-utan-men-utan-menneskevarme-blir-verdi-for-kald
Politikerne kan lage så mange lover de vil, men det er i folkedypet forandringer skjer. -Anders Rogg
politikerne-kan-lage-så-mange-lover-vil-men-det-er-i-folkedypet-forandringer-skjer
Vi har avvist Gud. Da må vi finne noen som kan oppfinne livsverdier. Om Gud ikke eksisterer, er mennesket fortapt. -Jean-Paul Sartre
vi-har-avvist-gud-da-må-vi-finne-noen-som-kan-oppfinne-livsverdier-om-gud-ikke-eksisterer-er-mennesket-fortapt