Hjem! – Hvad skulde jeg hjem efter? Jeg havde jo ingenting at komme hjem til, ingenting at komme hjem for.


hjem-hvad-skulde-jeg-hjem-efter-jeg-havde-jo-ingenting-at-komme-hjem-til-ingenting-at-komme-hjem-for
hans jægerhjemhvadskuldejeghjemefterjeghavdejoingentingatkommetilfor– hvadhvad skuldeskulde jegjeg hjemhjem efterjeg havdehavde jojo ingentingingenting atat kommekomme hjemhjem tilingenting atat kommekomme hjemhjem for– hvad skuldehvad skulde jegskulde jeg hjemjeg hjem efterjeg havde johavde jo ingentingjo ingenting atingenting at kommeat komme hjemkomme hjem tilingenting at kommeat komme hjemkomme hjem for– hvad skulde jeghvad skulde jeg hjemskulde jeg hjem efterjeg havde jo ingentinghavde jo ingenting atjo ingenting at kommeingenting at komme hjemat komme hjem tilingenting at komme hjemat komme hjem for– hvad skulde jeg hjemhvad skulde jeg hjem efterjeg havde jo ingenting athavde jo ingenting at kommejo ingenting at komme hjemingenting at komme hjem tilingenting at komme hjem for

En liten katt forandrer det å komme hjem til et tomt hus til å komme hjem. -Katt
en-liten-katt-forandrer-det-å-komme-hjem-til-et-tomt-hus-til-å-komme-hjem
De 19 halvliterne jeg drakk etter at Elin Tvedt sa nei til å bli med meg hjem, er ingenting mot de 25 jeg drakk da Arve Juritzen sa ja! -Øl
de-19-halvliterne-jeg-drakk-etter-at-elin-tvedt-sa-nei-til-å-bli-med-meg-hjem-er-ingenting-mot-25-jeg-drakk-da-arve-juritzen-sa-ja
Det var vakkert fordi det var et godt, fredfylt hjem. Det var lett å leve der. Alt som ville skapt bitterhet og hat andre steder, ble glattet ut med mildhet der. Det skal være slik i et hjem. -Selma Lagerlöf
det-var-vakkert-fordi-det-var-et-godt-fredfylt-hjem-det-var-lett-å-leve-der-alt-som-ville-skapt-bitterhet-og-hat-andre-steder-ble-glattet-ut-med
Da jeg kom hjem, ventet jeg å få en overraskelse, men fikk ingen. Da ble jeg selvfølgelig overrasket. -Ludwig Wittgenstein
da-jeg-kom-hjem-ventet-jeg-å-få-overraskelse-men-fikk-ingen-da-ble-jeg-selvfølgelig-overrasket
Jeg søkte etter lykken ute i det fremmede, og aktet aldri på at jeg hadde et hjem hvor jeg kunne funnet den. -Henrik Ibsen
jeg-søkte-etter-lykken-ute-i-det-fremmede-og-aktet-aldri-på-at-jeg-hadde-et-hjem-hvor-jeg-kunne-funnet-den