Historien om frihet er en historie om motstand.


historien-om-frihet-er-historie-om-motstand
woodrow wilsonhistorienomfriheterhistoriemotstandhistorien omom frihetfrihet erer enen historiehistorie omom motstandhistorien om frihetom frihet erfrihet er ener en historieen historie omhistorie om motstandhistorien om frihet erom frihet er enfrihet er en historieer en historie omen historie om motstandhistorien om frihet er enom frihet er en historiefrihet er en historie omer en historie om motstand

Historien om menns motstand mot kvinnefrigjøringen er kanskje mer interessant enn selve frigjøringen. -Virginia Woolf
historien-om-menns-motstand-mot-kvinnefrigjøringen-er-kanskje-mer-interessant-enn-selve-frigjøringen
Historien er fortløpende statistikk, statistikk er stillestående historie. -August Ludwig von Schlözer
historien-er-fortløpende-statistikk-statistikk-er-stillestående-historie
Historien om alle samfunn inntil i dag er historien om klassekampen. -Karl Marx
historien-om-alle-samfunn-inntil-i-dag-er-historien-om-klassekampen
Frihet er alltid frihet for dem som tenker annerledes. -Rosa Luxembourg
frihet-er-alltid-frihet-for-dem-som-tenker-annerledes
Historie er fortidens politikk, og politikk nåtidens historie. -John Robert Seeley
historie-er-fortidens-politikk-og-politikk-nåtidens-historie
Den som er villig til å ofre sin frihet for en stund i trygghet, fortjener verken frihet eller trygghet. -Benjamin Franklin
den-som-er-villig-til-å-ofre-frihet-for-stund-i-trygghet-fortjener-verken-frihet-eller-trygghet