Hev deg over prinsippene og gjøre det som er rett.


hev-deg-over-prinsippene-og-gjøre-det-som-er-rett
prinsipphevdegoverprinsippeneoggjøredetsomerretthev degdeg overover prinsippeneprinsippene ogog gjøregjøre detdet somsom erer retthev deg overdeg over prinsippeneover prinsippene ogprinsippene og gjøreog gjøre detgjøre det somdet som ersom er retthev deg over prinsippenedeg over prinsippene ogover prinsippene og gjøreprinsippene og gjøre detog gjøre det somgjøre det som erdet som er retthev deg over prinsippene ogdeg over prinsippene og gjøreover prinsippene og gjøre detprinsippene og gjøre det somog gjøre det som ergjøre det som er rett

Det er viktig å ha rett, men det er viktigere å gjøre rett. -Gjøre
det-er-viktig-å-rett-men-det-er-viktigere-å-gjøre-rett
Hvis du behandler folk rett, vil de behandle deg rett - nitti prosent av tiden. -Seg selv og andre
hvis-du-behandler-folk-rett-vil-behandle-deg-rett-nitti-prosent-av-tiden
Månens tommelfinger blar i nattens bok. Finner en sjø hvor ingenting er trykt. Tegner en rett strek. Det er alt den kan. Det er nok. Tykk strek. Rett mot deg. -Måne
månens-tommelfinger-blar-i-nattens-bok-finner-sjø-hvor-ingenting-er-trykt-tegner-rett-strek-det-er-alt-den-kan-det-er-nok-tykk-strek-rett
En bror kan elske deg realt, få deg til å stå rett, holde beina dine inn i peisen, og samtidig gi deg en trygghet. -Derek Richards
en-bror-kan-elske-deg-realt-få-deg-til-å-stå-rett-holde-beina-dine-inn-i-peisen-og-samtidig-gi-deg-trygghet
Å være påståelig, bringer deg ikke nærmere det som er rett. -Påståelighet
Å-være-påståelig-bringer-deg-ikke-nærmere-det-som-er-rett