Her gjelder maktspråk, er rettferdighet, den edle står av velden overskygget -


her-gjelder-maktspråk-er-rettferdighet-den-edle-står-av-velden-overskygget
henrik ibsenhergjeldermaktspråkerrettferdighetdenedleståravveldenoverskyggether gjeldergjelder maktspråker rettferdighetden edleedle stårstår avav veldenvelden overskyggetoverskyggether gjelder maktspråkden edle ståredle står avstår av veldenav velden overskyggetvelden overskyggetden edle står avedle står av veldenstår av velden overskyggetav velden overskyggetden edle står av veldenedle står av velden overskyggetstår av velden overskygget

For å bli lykkelig i et ekteskap gjelder det noe mye mer enn å finne den rette, det gjelder også å være den rette. -Leland Foster Wood
for-å-bli-lykkelig-i-et-ekteskap-gjelder-det-noe-mye-mer-enn-å-finne-den-rette-det-gjelder-også-å-være-den-rette
Sosial rettferdighet er den beste fredsmegler og fredsbygger. -Thorbjørn Jagland
sosial-rettferdighet-er-den-beste-fredsmegler-og-fredsbygger
Rettferdighet er den største kapital et land kan ha. -Rettferdighet
rettferdighet-er-den-største-kapital-et-land-kan
Originalitet er den edle kunsten å huske hva du hører, men glemme hvor du hørte det. -Laurence J. Peter
originalitet-er-den-edle-kunsten-å-huske-hva-du-hører-men-glemme-hvor-du-hørte-det
Frykt klagen til den undertrykte som krever rettferdighet, for han har rett, ved Gud. -Rettferdighet
frykt-klagen-til-den-undertrykte-som-krever-rettferdighet-for-han-har-rett-ved-gud
Vær utålmodig menneske! Sett dine egne spor! Det gjelder vårt evige korte liv. Det gjelder vår jord! -Spor
vær-utålmodig-menneske-sett-dine-egne-spor-det-gjelder-vårt-evige-korte-liv-det-gjelder-vår-jord