Hemmeligheten med suksess er å dytte vekk flest mulig mennesker.


hemmeligheten-med-suksess-er-å-dytte-vekk-flest-mulig-mennesker
george bernard shawhemmelighetenmedsuksesserdyttevekkflestmuligmenneskerhemmeligheten medmed suksesssuksess erer åå dyttedytte vekkvekk flestflest muligmulig menneskerhemmeligheten med suksessmed suksess ersuksess er åer å dytteå dytte vekkdytte vekk flestvekk flest muligflest mulig menneskerhemmeligheten med suksess ermed suksess er åsuksess er å dytteer å dytte vekkå dytte vekk flestdytte vekk flest muligvekk flest mulig menneskerhemmeligheten med suksess er åmed suksess er å dyttesuksess er å dytte vekker å dytte vekk flestå dytte vekk flest muligdytte vekk flest mulig mennesker

Størst mulig lykke for flest mulig mennesker er fundamentet for moral og lovgivning. -Lov
størst-mulig-lykke-for-flest-mulig-mennesker-er-fundamentet-for-moral-og-lovgivning
Hemmeligheten med suksess er alltid å ville noe. -Benjamin Disraeli
hemmeligheten-med-suksess-er-alltid-å-ville-noe
Spør deg selv om hemmeligheten bak din suksess. Lytt til svaret, og praktiser det. -Suksess
spør-deg-selv-om-hemmeligheten-bak-din-suksess-lytt-til-svaret-og-praktiser-det
Anstendige mennesker viser ofte litt feighet, litt svakhet. Bare skurker er overbevist om suksess. Og derfor har de suksess. -Suksess
anstendige-mennesker-viser-ofte-litt-feighet-litt-svakhet-bare-skurker-er-overbevist-om-suksess-og-derfor-har-suksess
Hos de fleste mennesker med suksess, er suksessen større enn menneskeligheten. -Suksess
hos-fleste-mennesker-med-suksess-er-suksessen-større-enn-menneskeligheten
At jetflyet har utkonkurrert propellflyet, er et bevis på at du kommer lenger med å dytte enn med å dra. -Ukjent
at-jetflyet-har-utkonkurrert-propellflyet-er-et-bevis-på-at-du-kommer-lenger-med-å-dytte-enn-med-å-dra