Heltedyrkelsen er sterkest der respekten for enkeltmenneskets frihet er minst.


heltedyrkelsen-er-sterkest-der-respekten-for-enkeltmenneskets-frihet-er-minst
herbert spencerheltedyrkelsenersterkestderrespektenforenkeltmennesketsfrihetminstheltedyrkelsen erer sterkeststerkest derder respektenrespekten forenkeltmenneskets frihetfrihet erer minstheltedyrkelsen er sterkester sterkest dersterkest der respektender respekten forrespekten for enkeltmennesketsfor enkeltmenneskets frihetenkeltmenneskets frihet erfrihet er minstheltedyrkelsen er sterkest derer sterkest der respektensterkest der respekten forder respekten for enkeltmennesketsrespekten for enkeltmenneskets frihetfor enkeltmenneskets frihet erenkeltmenneskets frihet er minstheltedyrkelsen er sterkest der respektener sterkest der respekten forsterkest der respekten for enkeltmennesketsder respekten for enkeltmenneskets frihetrespekten for enkeltmenneskets frihet erfor enkeltmenneskets frihet er minst

Den eneste garantien for at alle skal få fortsette å leve, er respekten for livet, respekten for våre medmennesker, og respekten for dem som er annerledes enn oss selv. -A. den Doolaard
den-eneste-garantien-for-at-alle-skal-få-fortsette-å-leve-er-respekten-for-livet-respekten-for-våre-medmennesker-og-respekten-for-dem-som-er
Jeg tar meg den frihet. Der ligger hemmeligheten med frihetens vesen. Man tar seg den. Ingen gir oss frihet, vi må ta den selv. -Frihet
jeg-tar-meg-den-frihet-der-ligger-hemmeligheten-med-frihetens-vesen-man-tar-seg-den-ingen-gir-oss-frihet-vi-må-ta-den-selv
Sterkest er den som vet å kontrollere sinnet sitt. -Styrke
sterkest-er-den-som-vet-å-kontrollere-sinnet-sitt
Frihet er alltid frihet for dem som tenker annerledes. -Rosa Luxembourg
frihet-er-alltid-frihet-for-dem-som-tenker-annerledes
Stem på den mann som lover minst. Han vil være den som skuffer minst. -Politiker
stem-på-den-mann-som-lover-minst-han-vil-være-den-som-skuffer-minst
Den som er villig til å ofre sin frihet for en stund i trygghet, fortjener verken frihet eller trygghet. -Benjamin Franklin
den-som-er-villig-til-å-ofre-frihet-for-stund-i-trygghet-fortjener-verken-frihet-eller-trygghet