Heller mange gleder enn for mye av én.


heller-mange-gleder-enn-for-mye-av-én
gledehellermangeglederennformyeavénheller mangemange gledergleder ennenn formye avav énheller mange gledermange gleder enngleder enn forenn for myefor mye avmye av énheller mange gleder ennmange gleder enn forgleder enn for myeenn for mye avfor mye av énheller mange gleder enn formange gleder enn for myegleder enn for mye avenn for mye av én

Heller bærer den dovne for mye enn han går to ganger. -Dovenskap
heller-bærer-den-dovne-for-mye-enn-han-går-to-ganger
Samlivslykke, rikdom, ære, mange år blant mange kjære, gleder som hver dag blir flere! Junos sang velsigner dere. -William Shakespeare
samlivslykke-rikdom-ære-mange-år-blant-mange-kjære-gleder-som-hver-dag-blir-flere-junos-sang-velsigner-dere
Mange mennesker setter heller sin ære i å angre sine synder enn i å unngå dem. -Georg Christoph Lichtenberg
mange-mennesker-setter-heller-ære-i-å-angre-sine-synder-enn-i-å-unngå-dem
Venstre er et mye viktigere parti enn mange er klar over. -Lars Sponheim
venstre-er-et-mye-viktigere-parti-enn-mange-er-klar-over
Tålmodighet er den viktigste egenskapen i forretningslivet. Det er mange som heller foretrekker at du lytter til det de sier, enn at du oppfyller deres ønsker. -Forretning
tålmodighet-er-den-viktigste-egenskapen-i-forretningslivet-det-er-mange-som-heller-foretrekker-at-du-lytter-til-det-sier-enn-at-du-oppfyller-deres
Ekteskapet har mange sorger, men sølibatet ingen gleder. -Samuel Johnson
ekteskapet-har-mange-sorger-men-sølibatet-ingen-gleder