Hele livet er en stor misforståelse - alt er basert på misforståelser.


hele-livet-er-stor-misforståelse-alt-er-basert-på-misforståelser
storm pheleliveterstormisforståelsealtbasertmisforståelserhele livetlivet erer enen stormisforståelsealtalt erer basertbasert påpå misforståelserhele livet erlivet er ener en storen stor misforståelsestor misforståelsealt eralt er baserter basert påbasert på misforståelserhele livet er enlivet er en storer en stor misforståelseen stor misforståelsealt er basertalt er basert påer basert på misforståelserhele livet er en storlivet er en stor misforståelseer en stor misforståelsealt er basert påalt er basert på misforståelser

Det er stor forskjell på vennskap basert på nytte og vennskap basert på oppriktighet. Bare det siste fortjener navnet sant vennskap. -Vennskap
det-er-stor-forskjell-på-vennskap-basert-på-nytte-og-vennskap-basert-på-oppriktighet-bare-det-siste-fortjener-navnet-sant-vennskap
Det er en stor misforståelse å tro at Gud først og fremst interesserer seg for religion. -William Temple
det-er-stor-misforståelse-å-tro-at-gud-først-og-fremst-interesserer-seg-for-religion
Å fjerne nederlag for barn, og tro at livet skal ende uavgjort, det er en gedigen misforståelse. -Oppdragelse
Å-fjerne-nederlag-for-barn-og-tro-at-livet-skal-ende-uavgjort-det-er-gedigen-misforståelse
Om alt annet i livet slår feil, så vet du i alle fall med ganske stor sikkerhet at knoppene på epletrærne kommer i mai. -Marianne Storberg
om-alt-annet-i-livet-slår-feil-så-vet-du-i-alle-fall-med-ganske-stor-sikkerhet-at-knoppene-på-epletrærne-kommer-i-mai
Et vennskap basert på forretninger er bedre enn en forretning basert på vennskap. -John D. Rockefeller jr
et-vennskap-basert-på-forretninger-er-bedre-enn-forretning-basert-på-vennskap