Hei, gamle venn! Bevares, for noen gardiner du har fått rundt ansiktet siden sist jeg så deg!


hei-gamle-venn-bevares-for-noen-gardiner-du-har-fått-rundt-ansiktet-siden-sist-jeg-så-deg
william shakespeareheigamlevennbevaresfornoengardinerduharfåttrundtansiktetsidensistjegdeggamle vennnoen gardinergardiner dudu harhar fåttfått rundtrundt ansiktetansiktet sidensiden sistsist jegjeg såså degfor noen gardinernoen gardiner dugardiner du hardu har fåtthar fått rundtfått rundt ansiktetrundt ansiktet sidenansiktet siden sistsiden sist jegsist jeg såjeg så degfor noen gardiner dunoen gardiner du hargardiner du har fåttdu har fått rundthar fått rundt ansiktetfått rundt ansiktet sidenrundt ansiktet siden sistansiktet siden sist jegsiden sist jeg såsist jeg så degfor noen gardiner du harnoen gardiner du har fåttgardiner du har fått rundtdu har fått rundt ansiktethar fått rundt ansiktet sidenfått rundt ansiktet siden sistrundt ansiktet siden sist jegansiktet siden sist jeg såsiden sist jeg så deg

Hvis noen spør hvorfor jeg gråter, så er jeg slettes ikke trist. Det er bare en ny form for latter som er øvd inn siden sist. -Ole Paus
hvis-noen-spør-hvorfor-jeg-gråter-så-er-jeg-slettes-ikke-trist-det-er-bare-ny-form-for-latter-som-er-øvd-inn-siden-sist
Du har hatt din tid, du har fått din sang Og det blir aldri mer noen annen gang, min venn -Ole Paus
du-har-hatt-din-tid-du-har-fått-din-sang-og-det-blir-aldri-mer-noen-annen-gang-min-venn
Jeg vil heller at folk i ettertid skal spørre hvorfor jeg ikke har fått noen statue, enn at de skal spørre hvorfor jeg har fått en. -Monument
jeg-vil-heller-at-folk-i-ettertid-skal-spørre-hvorfor-jeg-ikke-har-fått-noen-statue-enn-at-skal-spørre-hvorfor-jeg-har-fått
Jeg skal ut og seile bror, sånn som 100 ganger før. Jeg tror jeg har fått alt om bord: brød og vin og visakort, røyk og øl og smør. Jeg har gjort det før, min venn, nå drar jeg ut igjen. -Odd Børretzen
jeg-skal-ut-og-seile-bror-sånn-som-100-ganger-før-jeg-tror-jeg-har-fått-alt-om-bord-brød-og-vin-og-visakort-røyk-og-øl-og-smør-jeg-har-gjort
Og her kommer Moses Kiptanui - den 19 år gamle kenyaneren som ble 20 for noen uker siden! -Dumt sagt
og-her-kommer-moses-kiptanui-den-19-år-gamle-kenyaneren-som-ble-20-for-noen-uker-siden
Når regnet pisker deg i ansiktet og hele verden går imot deg, vil jeg gi deg en varm omfavnelse så du kjenner min kjærlighet. -Klem
når-regnet-pisker-deg-i-ansiktet-og-hele-verden-går-imot-deg-vil-jeg-gi-deg-varm-omfavnelse-så-du-kjenner-min-kjærlighet