Hat er aktelse for de forhattes makt.


hat-er-aktelse-for-forhattes-makt
hans kudszushateraktelseforforhattesmakthat erer aktelseaktelse forde forhattesforhattes makthat er aktelseer aktelse foraktelse for defor de forhattesde forhattes makthat er aktelse forer aktelse for deaktelse for de forhattesfor de forhattes makthat er aktelse for deer aktelse for de forhattesaktelse for de forhattes makt

Det finnes bare ett slags hat: menneskets hat mot seg selv. -Hat
det-finnes-bare-ett-slags-hat-menneskets-hat-mot-seg-selv
Mange ekteskap er gått i stykker fordi mannen næret for stor aktelse for sin kone. -Henry Millon de Montherlant
mange-ekteskap-er-gått-i-stykker-fordi-mannen-næret-for-stor-aktelse-for-kone
De stores hat mot de små er avsky, de smås hat mot de store er misunnelse. -Arthur Schnitzler
de-stores-hat-mot-små-er-avsky-smås-hat-mot-store-er-misunnelse