Har man ingen lik i skapet, er man ikke menneske.


har-man-ingen-lik-i-skapet-er-man-ikke-menneske
likharmaningenlikskapeterikkemenneskehar manman ingeningen liklik ii skapeter manman ikkeikke menneskehar man ingenman ingen likingen lik ilik i skapeter man ikkeman ikke menneskehar man ingen likman ingen lik iingen lik i skapeter man ikke menneskehar man ingen lik iman ingen lik i skapet

Det finnes ingen stillhet mer trykkende enn den man opplever inne i en telefonkiosk, når man nettopp har slått nummeret til den kvinnen man lengter etter, og hvis følelser man ikke aner, og når man står og venter på svartonen.Et menneske kan leve uten syn, en blind er også et menneske. Men blir man ikke sett, da er man ingenting.Når man ser personlig stil, blir man både forundret og glad. Man ventet å møte en forfatter, og så finner man et menneske.Når man har mer enn halve livet bak seg, kan man ofte tenke at man har fylt tida si med streben og ambisjoner uten noen reell verdi, mens man har latt være å gjøre det man virkelig har lyst til.Man er klok så lenge man søker visdommen. I det øyeblikk man tror man har funnet den, blir man en tåpe.Man reiser litt omkring, man flakker fra sted til sted og man har den skjebne å støte på mennesker igjen som man engang før har sett, møte dem plutselig, på uventede steder, så man av overraskelse ganske glemmer å ta hatten av og hilse.