Har man fått et så spesielt navn, må man vel leve med det.


har-man-fått-et-så-spesielt-navn-må-man-vel-leve-med-det
navnharmanfåttetspesieltnavnvellevemeddethar manman fåttfått etet såså spesieltspesielt navnmå manman velvel leveleve medmed dethar man fåttman fått etfått et sået så spesieltså spesielt navnmå man velman vel levevel leve medleve med dethar man fått etman fått et såfått et så spesieltet så spesielt navnmå man vel leveman vel leve medvel leve med dethar man fått et såman fått et så spesieltfått et så spesielt navnmå man vel leve medman vel leve med det

Når man har mer enn halve livet bak seg, kan man ofte tenke at man har fylt tida si med streben og ambisjoner uten noen reell verdi, mens man har latt være å gjøre det man virkelig har lyst til. -Livets mening
når-man-har-mer-enn-halve-livet-bak-seg-kan-man-ofte-tenke-at-man-har-fylt-tida-med-streben-og-ambisjoner-uten-noen-reell-verdi-mens-man-har-latt
Når man er blitt så gammel som jeg og har tenkt så mye på døden, skulle man ikke tro at man ble litt fortrolig med tanken? Men sannheten er jo at jeg er blitt fortrolig med å leve... -Bjørg Vik
når-man-er-blitt-så-gammel-som-jeg-og-har-tenkt-så-mye-på-døden-skulle-man-ikke-tro-at-man-ble-litt-fortrolig-med-tanken-men-sannheten-er-jo-at
Hva er så spesielt med ironi? Den innebærer jo at man sier det motsatte av hva man mener, men det gjør vi jo alle hver dag - fra morgen til kveld. -Frejlif Olsen
hva-er-så-spesielt-med-ironi-den-innebærer-jo-at-man-sier-det-motsatte-av-hva-man-mener-men-det-gjør-vi-jo-alle-hver-dag-fra-morgen-til-kveld
Jeg mener det er negativt å ønske at man var en annen, når man først har fått seg selv utlevert ... -Være seg selv
jeg-mener-det-er-negativt-å-ønske-at-man-var-annen-når-man-først-har-fått-seg-selv-utlevert
Arvelighet er noe man tror på når man har fått et intelligent barn. -Ukjent
arvelighet-er-noe-man-tror-på-når-man-har-fått-et-intelligent-barn
Når man vil fri til datteren, må man stå seg vel med moren. -Frieri
når-man-vil-fri-til-datteren-må-man-stå-seg-vel-med-moren