Har du noen gang stoppet å tenke, og glemt å begynne igjen?


har-du-noen-gang-stoppet-å-tenke-og-glemt-å-begynne-igjen
tenkehardunoengangstoppettenkeogglemtbegynneigjenhar dudu noennoen ganggang stoppetstoppet åå tenkeog glemtglemt åå begynnebegynne igjenhar du noendu noen gangnoen gang stoppetgang stoppet åstoppet å tenkeog glemt åglemt å begynneå begynne igjenhar du noen gangdu noen gang stoppetnoen gang stoppet ågang stoppet å tenkeog glemt å begynneglemt å begynne igjenhar du noen gang stoppetdu noen gang stoppet ånoen gang stoppet å tenkeog glemt å begynne igjen

Noen har en gang sagt at i det øyeblikket du stanser opp for å tenke over om du elsker noen, da har du allerede sluttet å elske vedkommende for alltid. -Elske
noen-har-gang-sagt-at-i-det-øyeblikket-du-stanser-opp-for-å-tenke-over-om-du-elsker-noen-da-har-du-allerede-sluttet-å-elske-vedkommende-for
Jeg har neppe noen gang truffet en matematiker som var i stand til å tenke fornuftig. -Platon
jeg-har-neppe-noen-gang-truffet-matematiker-som-var-i-stand-til-å-tenke-fornuftig
Hvis du ikke lykkes første gang, prøv igjen. Prøv enda en gang. Og så kan du gi deg. Det er ikke noen grunn til å dumme seg helt ut. -Nederlag
hvis-du-ikke-lykkes-første-gang-prøv-igjen-prøv-enda-gang-og-så-kan-du-gi-deg-det-er-ikke-noen-grunn-til-å-dumme-seg-helt-ut
Gode venner er engler som løfter oss opp igjen når våre vinger har glemt hvordan det er å fly. -Nils Bredesen
gode-venner-er-engler-som-løfter-oss-opp-igjen-når-våre-vinger-har-glemt-hvordan-det-er-å-fly
Kultur er det som blir igjen når man har glemt alt det man har lært. -Selma Lagerlöf
kultur-er-det-som-blir-igjen-når-man-har-glemt-alt-det-man-har-lært