Har du det kjipt, sett deg ned på en sofa, og nei, du skal ikke være på ditt beste når du sitter på sofaen.


har-du-det-kjipt-sett-deg-ned-på-sofa-og-nei-du-skal-ikke-være-på-ditt-beste-når-du-sitter-på-sofaen
kadra yusufhardudetkjiptsettdegnedsofaogneiskalikkeværedittbestenårsittersofaenhar dudu detdet kjiptsett degdeg nedned påen sofaog neidu skalskal ikkeikke værevære påpå dittditt bestebeste nårnår dudu sittersitter påpå sofaenhar du detdu det kjiptsett deg neddeg ned påned på enpå en sofadu skal ikkeskal ikke væreikke være påvære på dittpå ditt besteditt beste nårbeste når dunår du sitterdu sitter påsitter på sofaenhar du det kjiptsett deg ned pådeg ned på enned på en sofadu skal ikke væreskal ikke være påikke være på dittvære på ditt bestepå ditt beste nårditt beste når dubeste når du sitternår du sitter pådu sitter på sofaensett deg ned på endeg ned på en sofadu skal ikke være påskal ikke være på dittikke være på ditt bestevære på ditt beste nårpå ditt beste når duditt beste når du sitterbeste når du sitter pånår du sitter på sofaen

Når en sitter fast i sølen, kan vannet få en fri, når en sitter fast i vriene ord, kan munnen hjelpe en, men når en sitter fast i sorg, er det slekten en skal henvende seg til. -Sorg
når-sitter-fast-i-sølen-kan-vannet-få-fri-når-sitter-fast-i-vriene-ord-kan-munnen-hjelpe-men-når-sitter-fast-i-sorg-er-det-slekten-skal
Eg ha trakka på bloma sliti asfalten ned. Siti sundt ein sofa før eg møtte deg. -Den rette
eg-trakka-på-bloma-sliti-asfalten-ned-siti-sundt-ein-sofa-før-eg-møtte-deg
Du vet du har tapt en diskusjon når det beste du får til er å rakke ned på motstanderens alder. -Diskusjon
du-vet-du-har-tapt-diskusjon-når-det-beste-du-får-til-er-å-rakke-ned-på-motstanderens-alder