Har du aldri sett Alhambra? Eller murene i Toldeo? Eller Venezia? Ayers Rock? Machu Picchu. De er der, og de venter på deg. Stedene der andre har vært. Nå er det din tur.


har-du-aldri-sett-alhambra-eller-murene-i-toldeo-eller-venezia-ayers-rock-machu-picchu-de-er-der-og-venter-på-deg-stedene-der-andre-har-vært-nå
reisehardualdrisettalhambraellermurenetoldeoveneziaayersrockmachupicchuerderogventerdegstedenederandreharværtdetdinturhar dudu aldrialdri settsett alhambraeller murenemurene ii toldeoeller veneziaayers rockmachu picchude erer derog dede venterventer påpå degstedene derandre harhar værtnå erer detdet dindin turhar du aldridu aldri settaldri sett alhambraeller murene imurene i toldeode er derog de venterde venter påventer på degstedene der andreder andre harandre har værtnå er deter det dindet din tur

Uansett hvem du er eller hva du har på deg, er det alltid en eller annen der ute i verden som er nesten helt lik deg. -Petter Schjerven
uansett-hvem-du-er-eller-hva-du-har-på-deg-er-det-alltid-eller-annen-der-ute-i-verden-som-er-nesten-helt-lik-deg
En leders oppgave er å ta folk fra der de er til der de aldri har vært. -Ledelse
en-leders-oppgave-er-å-ta-folk-fra-der-er-til-der-aldri-har-vært
Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin skatt; jeg kan deg aldri glemme velsignet julenatt! -Jul
der-er-min-lengsel-hjemme-der-har-min-tro-skatt-jeg-kan-deg-aldri-glemme-velsignet-julenatt
Kan noe være mer forlatt enn et venteværelse der ingen lenger venter på noen eller noe? -Vente
kan-noe-være-mer-forlatt-enn-et-venteværelse-der-ingen-lenger-venter-på-noen-eller-noe
Å vite at du er der - enten det er nært eller langt unna - betyr at jeg aldri er helt alene. -Marion C. Garretty
Å-vite-at-du-er-der-enten-det-er-nært-eller-langt-unna-betyr-at-jeg-aldri-er-helt-alene