Han var en mann, en mann i ett og alt, og aldri mer får jeg se hans like.


han-var-mann-mann-i-ett-og-alt-og-aldri-mer-får-jeg-se-hans-like
william shakespearehanvarmannmannettogaltaldrimerfårjegsehanslikehan varvar enen mannen mannmann ii ettett ogog altog aldrialdri mermer fårfår jegjeg sese hanshans likehan var envar en mannen mann imann i etti ett ogett og altog aldri meraldri mer fårmer får jegfår jeg sejeg se hansse hans likehan var en mannen mann i ettmann i ett ogi ett og altog aldri mer fåraldri mer får jegmer får jeg sefår jeg se hansjeg se hans likeen mann i ett ogmann i ett og altog aldri mer får jegaldri mer får jeg semer får jeg se hansfår jeg se hans like

En kvinne kan tenkes å tilgi en mann som ikke prøver å forføre henne, men aldri en mann som ikke benytter sjansen når han får den. -Charles-Maurice de Talleyrand
en-kvinne-kan-tenkes-å-tilgi-mann-som-ikke-prøver-å-forføre-henne-men-aldri-mann-som-ikke-benytter-sjansen-når-han-får-den
Han eier vakre ting som han vil pryde et hus med, hvis han får det; men notér deg at noe teller mer enn alt: det er hans datters deilighet. -William Shakespeare
han-eier-vakre-ting-som-han-vil-pryde-et-hus-med-hvis-han-får-det-men-notér-deg-at-noe-teller-mer-enn-alt-det-er-hans-datters-deilighet
Jeg våger alt det som kreves av en mann. Og den som våger mer, er ingen mann. -William Shakespeare
jeg-våger-alt-det-som-kreves-av-mann-og-den-som-våger-mer-er-ingen-mann
En forelsket mann er en mann som prøver å være mer elskverdig enn han har evner til, derfor er alle forelskede menn latterlige. -Forelskelse
en-forelsket-mann-er-mann-som-prøver-å-være-mer-elskverdig-enn-han-har-evner-til-derfor-er-alle-forelskede-menn-latterlige
Det var så opplagt at vi var bestemt for hverandre. Så opplagt at jeg var den eneste mann i vår krets som kunne elske deg når han visste hvordan du egentlig var ... -Margaret Mitchell
det-var-så-opplagt-at-vi-var-bestemt-for-hverandre-så-opplagt-at-jeg-var-den-eneste-mann-i-vår-krets-som-kunne-elske-deg-når-han-visste-hvordan
Jeg vil heller ansette en mann med entusiasme, enn en mann som vet alt. -John D. Rockefeller
jeg-vil-heller-ansette-mann-med-entusiasme-enn-mann-som-vet-alt