Han var kjedelig på en ny måte, og det fikk mange til å tro at han var stor.


han-var-kjedelig-på-ny-måte-og-det-fikk-mange-til-å-tro-at-han-var-stor
kjedelighanvarkjedelignymåteogdetfikkmangetiltroathanstorhan varvar kjedeligkjedelig påen nyny måteog detdet fikkfikk mangemange tiltil åå trotro atat hanhan varvar storhan var kjedeligvar kjedelig påkjedelig på enpå en nyen ny måteog det fikkdet fikk mangefikk mange tilmange til åtil å troå tro attro at hanat han varhan var storhan var kjedelig påvar kjedelig på enkjedelig på en nypå en ny måteog det fikk mangedet fikk mange tilfikk mange til åmange til å trotil å tro atå tro at hantro at han varat han var storhan var kjedelig på envar kjedelig på en nykjedelig på en ny måteog det fikk mange tildet fikk mange til åfikk mange til å tromange til å tro attil å tro at hanå tro at han vartro at han var stor

Det var fortjent at han fikk sitt andre gule kort for kampen, men det var unødvendig av dommeren å gi han det røde. Slik dømming må vi få slippe å se flere ganger. -Fotball
det-var-fortjent-at-han-fikk-sitt-andre-gule-kort-for-kampen-men-det-var-ødvendig-av-dommeren-å-gi-han-det-rø-slik-dømming-må-vi-få-slippe-å
Men moro var det lell, sa frieren, han gråt fordi han fikk kurven. -Frieri
men-moro-var-det-lell-sa-frieren-han-gråt-fordi-han-fikk-kurven
Årsaken til at kong Salomo var den klokeste mann i verden, var utvilsomt at han hadde så mange koner til å råde seg. -Kone
Årsaken-til-at-kong-salomo-var-den-klokeste-mann-i-verden-var-utvilsomt-at-han-hadde-så-mange-koner-til-å-rå-seg
Heile livet søkte han livsvegen - til han oppdaga at det var den han hadde gått. -Livet
heile-livet-søkte-han-livsvegen-til-han-oppdaga-at-det-var-den-han-hadde-gått
Det var så opplagt at vi var bestemt for hverandre. Så opplagt at jeg var den eneste mann i vår krets som kunne elske deg når han visste hvordan du egentlig var ... -Margaret Mitchell
det-var-så-opplagt-at-vi-var-bestemt-for-hverandre-så-opplagt-at-jeg-var-den-eneste-mann-i-vår-krets-som-kunne-elske-deg-når-han-visste-hvordan