Han var en god far, den beste. I det minste før han ble slem, full, og den aller verste.


han-var-god-far-den-beste-i-det-minste-før-han-ble-slem-full-og-den-aller-verste
farhanvargodfardenbestedetminsteførhanbleslemfullogallerverstehan varvar enen godgod farden bestei detdet minsteminste førfør hanhan bleble slemog denden alleraller verstehan var envar en goden god fari det minstedet minste førminste før hanfør han blehan ble slemog den allerden aller verstehan var en godvar en god fari det minste førdet minste før hanminste før han blefør han ble slemog den aller verstehan var en god fari det minste før handet minste før han bleminste før han ble slem

Den grådige blir ikke mett før han har munnen full av jord. -Grådighet
den-grådige-blir-ikke-mett-før-han-har-munnen-full-av-jord
Heile livet søkte han livsvegen - til han oppdaga at det var den han hadde gått. -Livet
heile-livet-søkte-han-livsvegen-til-han-oppdaga-at-det-var-den-han-hadde-gått
Tre kjennetegn har den som hykler. Han lyver når han snakker, han svikter tillit han blir vist og han holder ikke det han lover. -Hadith
tre-kjennetegn-har-den-som-hykler-han-lyver-når-han-snakker-han-svikter-tillit-han-blir-vist-og-han-holder-ikke-det-han-lover
Mang en mann ble geni, ble helt, ble dikter, ved den pike han ikke fikk. -Søren Kierkegaard
mang-mann-ble-geni-ble-helt-ble-dikter-ved-den-pike-han-ikke-fikk