Han var gift; men jeg tror ikke han riktig visste med hvem.


han-var-gift-men-jeg-tror-ikke-han-riktig-visste-med-hvem
bjørnstjerne bjørnsonhanvargiftmenjegtrorikkehanriktigvisstemedhvemhan varvar giftmen jegjeg trorikke hanhan riktigriktig visstevisste medmed hvemhan var giftmen jeg trorjeg tror ikketror ikke hanikke han riktighan riktig vissteriktig visste medvisste med hvemmen jeg tror ikkejeg tror ikke hantror ikke han riktigikke han riktig visstehan riktig visste medriktig visste med hvemmen jeg tror ikke hanjeg tror ikke han riktigtror ikke han riktig vissteikke han riktig visste medhan riktig visste med hvem

Det var så opplagt at vi var bestemt for hverandre. Så opplagt at jeg var den eneste mann i vår krets som kunne elske deg når han visste hvordan du egentlig var ... -Margaret Mitchell
det-var-så-opplagt-at-vi-var-bestemt-for-hverandre-så-opplagt-at-jeg-var-den-eneste-mann-i-vår-krets-som-kunne-elske-deg-når-han-visste-hvordan
Å, dersom De bare visste hvor vanskelig det er for en læge å dømme riktig om en syk som han holder inderlig av! -Henrik Ibsen
Å-dersom-de-bare-visste-hvor-vanskelig-det-er-for-læge-å-dømme-riktig-om-syk-som-han-holder-inderlig-av
Han kan ikke skyte med venstre, han kan ikke heade, han kan ikke takle og han scorer ikke mange mål. Men ellers er han helt all right. -Fotball
han-kan-ikke-skyte-med-venstre-han-kan-ikke-heade-han-kan-ikke-takle-og-han-scorer-ikke-mange-mål-men-ellers-er-han-helt-all-right
Han er fryktelig gift. Han er den mest gifte mannen jeg noen gang har sett i mitt liv. -Artemus Ward
han-er-fryktelig-gift-han-er-den-mest-gifte-mannen-jeg-noen-gang-har-sett-i-mitt-liv