Han slipper å ro som lar seg drive med strømmen.


han-slipper-å-ro-som-lar-seg-drive-med-strømmen
dovenskaphanslipperrosomlarsegdrivemedstrømmenhan slipperslipper åå roro somsom larlar segseg drivedrive medmed strømmenhan slipper åslipper å roå ro somro som larsom lar seglar seg driveseg drive meddrive med strømmenhan slipper å roslipper å ro somå ro som larro som lar segsom lar seg drivelar seg drive medseg drive med strømmenhan slipper å ro somslipper å ro som larå ro som lar segro som lar seg drivesom lar seg drive medlar seg drive med strømmen

Hva annet kan man gjøre en råkald høstdag enn å drive en stund i gatene - drive med strømmen? -Dag Hammarskjöld
hva-annet-kan-man-gjøre-råkald-høstdag-enn-å-drive-stund-i-gatene-drive-med-strømmen
Det er lettere å gå med strømmen og vite det er feil enn å gå mot strømmen og tro det er riktig. -Strømmen
det-er-lettere-å-gå-med-strømmen-og-vite-det-er-feil-enn-å-gå-mot-strømmen-og-tro-det-er-riktig
Det er to ting man ikke bør drive med: Å angre, og å grue seg. -Lise Fjeldstad
det-er-to-ting-man-ikke-bør-drive-med-Å-angre-og-å-grue-seg
Det gjelder å skaffe seg et rykte som er så lurvete at du etterpå slipper unna med hva det skal være. -Sladder og rykter
det-gjelder-å-skaffe-seg-et-rykte-som-er-så-lurvete-at-du-etterpå-slipper-unna-med-hva-det-skal-være
For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett. -Bibelen
for-han-lar-sol-gå-opp-over-onde-og-gode-og-lar-det-regne-over-dem-som-gjør-rett-og-dem-som-gjør-urett
Politikere og byråkrater er den nye overklassen i Norge. Det er en overklasse som vokser ved stadige flere toppbetalte politikere i kommuner og fylker. De lar folket svi, men lar seg selv gå fri. -Politiker
politikere-og-byråkrater-er-den-nye-overklassen-i-norge-det-er-overklasse-som-vokser-ved-stadige-flere-toppbetalte-politikere-i-kommuner-og-fylker