Han sier omtrent som Napoleon; de tvilsomme, sier han, det er det stoff hvorav man gjør politikuser; hehe!


han-sier-omtrent-som-napoleon-tvilsomme-sier-han-det-er-det-stoff-hvorav-man-gjør-politikuser-hehe
henrik ibsenhansieromtrentsomnapoleontvilsommehandeterstoffhvoravmangjørpolitikuserhehehan siersier omtrentomtrent somsom napoleonde tvilsommesier handet erer detdet stoffstoff hvoravhvorav manman gjørgjør politikuserhan sier omtrentsier omtrent somomtrent som napoleondet er deter det stoffdet stoff hvoravstoff hvorav manhvorav man gjørman gjør politikuserhan sier omtrent somsier omtrent som napoleondet er det stoffer det stoff hvoravdet stoff hvorav manstoff hvorav man gjørhvorav man gjør politikuserhan sier omtrent som napoleondet er det stoff hvoraver det stoff hvorav mandet stoff hvorav man gjørstoff hvorav man gjør politikuser

I vår familie gjør barna akkurat som vi sier og sier og sier ... -Ukjent
i-vår-familie-gjør-barna-akkurat-som-vi-sier-og-sier-og-sier
Man kan si hva man vil om NAPOLEON - men bake kaker - det kunne han. -Fredrik Stabel
man-kan-hva-man-vil-om-napoleon-men-bake-kaker-det-kunne-han
Politikeren er en akrobat. Han holder likevekten ved å gjøre det motsatte av det han sier. -Politiker
politikeren-er-akrobat-han-holder-likevekten-ved-å-gjøre-det-motsatte-av-det-han-sier
Når en mann sier at han godtar noe i prinsippet, betyr det at han ikke har den ringeste interesse av å gjennomføre det i praksis. -Menn
når-mann-sier-at-han-godtar-noe-i-prinsippet-betyr-det-at-han-ikke-har-den-ringeste-interesse-av-å-gjennomføre-det-i-praksis
Den som er enig i alt du sier, er enten en tosk, eller så gjør han seg klar til å flå deg. -Frank McKinney Hubbard
den-som-er-enig-i-alt-du-sier-er-enten-tosk-eller-så-gjør-han-seg-klar-til-å-flå-deg
Siden en politiker aldri tror et ord av hva han sier, blir han temmelig overrasket når han blir tatt på ordet. -Politiker
siden-politiker-aldri-tror-et-ord-av-hva-han-sier-blir-han-temmelig-overrasket-når-han-blir-tatt-på-ordet