Han pleide å ta meg i armene sine, holde meg tett inntil seg - og fortelle meg hvor deilig han var.


han-pleide-å-ta-meg-i-armene-sine-holde-meg-tett-inntil-seg-og-fortelle-meg-hvor-deilig-han-var
shelley wintershanpleidetamegarmenesineholdetettinntilsegogfortellehvordeilighanvarhan pleidepleide åå tata megmeg ii armenearmene sineholde megmeg tetttett inntilinntil segsegogog fortellefortelle megmeg hvordeilig hanhan varhan pleide åpleide å taå ta megta meg imeg i armenei armene sineholde meg tettmeg tett inntiltett inntil seginntil segog fortelleog fortelle megfortelle meg hvormeg hvor deilighvor deilig handeilig han varhan pleide å tapleide å ta megå ta meg ita meg i armenemeg i armene sineholde meg tett inntilmeg tett inntil segtett inntil segog fortelle megog fortelle meg hvorfortelle meg hvor deiligmeg hvor deilig hanhvor deilig han varhan pleide å ta megpleide å ta meg iå ta meg i armeneta meg i armene sineholde meg tett inntil segmeg tett inntil segog fortelle meg hvorog fortelle meg hvor deiligfortelle meg hvor deilig hanmeg hvor deilig han var

Herren er min hyrde, jeg mangler ingen ting. Han lar meg ligge i grønne enger; han fører meg til vann der jeg finner hvile, og gir meg ny kraft. Han leder meg på de rette stier for sitt navns skyld. -Hvile
herren-er-min-hyrde-jeg-mangler-ingen-ting-han-lar-meg-ligge-i-grønne-enger-han-fører-meg-til-vann-der-jeg-finner-hvile-og-gir-meg-ny-kraft-han
Jeg hadde bundet meg i ungdomstiden. Årene gikk, men stadig var hun meg kjær, inntil et streif av en fremmed kvinnes klær lærte meg: Det er slutt for lenge siden. -Arnulf Øverland
jeg-hadde-bundet-meg-i-ungdomstiden-Årene-gikk-men-stadig-var-hun-meg-kjær-inntil-et-streif-av-fremmed-kvinnes-klær-lærte-meg-det-er-slutt-for
Min alderdom listet seg inn på meg; en dag var jeg falt i hans klør. Han tok meg med til et annet land, og der var jeg ikke som før. -William Shakespeare
min-alderdom-listet-seg-inn-på-meg-dag-var-jeg-falt-i-hans-klør-han-tok-meg-med-til-et-annet-land-og-der-var-jeg-ikke-som-før
Jeg skjønte veldig fort at om en produsent vil spise middag med meg, vil han ikke ha meg til en rolle. Da vil han bare ha meg. -Skuespiller
jeg-skjønte-veldig-fort-at-om-produsent-vil-spise-middag-med-meg-vil-han-ikke-meg-til-rolle-da-vil-han-bare-meg
Jeg sitter her helt for meg selv, og tett inntil deg likevel. For sola er vakker og du er så fin, men dagen er ikke min. -Kjerstin Aune
jeg-sitter-her-helt-for-meg-selv-og-tett-inntil-deg-likevel-for-sola-er-vakker-og-du-er-så-men-dagen-er-ikke-min