Han nøt aldri alkohol - han helte den rett ned.


han-nøt-aldri-alkohol-han-helte-den-rett-ned
storm phannøtaldrialkoholhanheltedenrettnedhan nøtnøt aldrialdri alkoholalkoholhanhan heltehelte denden rettrett nedhan nøt aldrinøt aldri alkoholaldri alkoholhan heltehan helte denhelte den rettden rett nedhan nøt aldri alkoholnøt aldri alkoholhan helte denhan helte den retthelte den rett nedhan nøt aldri alkoholhan helte den retthan helte den rett ned

Å si at han misbrukte alkohol var å ta svakt i. Han mishandlet den. -Carl Hammarén
Å-at-han-misbrukte-alkohol-var-å-ta-svakt-i-han-mishandlet-den
Når en mann forsikrer kvinnen han oppvarter om at han ikke er henne verdig, har han som oftest rett. -Jeanne Moreau
når-mann-forsikrer-kvinnen-han-oppvarter-om-at-han-ikke-er-henne-verdig-har-han-som-oftest-rett
Tre kjennetegn har den som hykler. Han lyver når han snakker, han svikter tillit han blir vist og han holder ikke det han lover. -Hadith
tre-kjennetegn-har-den-som-hykler-han-lyver-når-han-snakker-han-svikter-tillit-han-blir-vist-og-han-holder-ikke-det-han-lover
Som ljoset hev den eine draum: å brenne ned, - han helsa glad den skoddeflaum som gav han fred. -Arne Garborg
som-ljoset-hev-den-eine-draum-å-brenne-ned-han-helsa-glad-den-skoddeflaum-som-gav-han-fred
Den som ikke griper lykken mens han har den, han har heller ikke rett til å beklage seg når den vender ham ryggen. -Lykke
den-som-ikke-griper-lykken-mens-han-har-den-han-har-heller-ikke-rett-til-å-beklage-seg-når-den-vender-ham-ryggen
Den, som med hat frå livet seg vende, livet til gagns rett aldri han kjende. -Aasmund Olavsson Vinje
den-som-med-hat-frå-livet-seg-vende-livet-til-gagns-rett-aldri-han-kjende