Han kjem ikkje lenger, og står fordømd i ein haustdrøymd vår.


han-kjem-ikkje-lenger-og-står-fordømd-i-ein-haustdrøymd-vår
tor jonssonhankjemikkjelengerogstårfordømdeinhaustdrøymdvårhan kjemkjem ikkjeikkje lengerog stårstår fordømdfordømd ii einein haustdrøymdhaustdrøymd vårhan kjem ikkjekjem ikkje lengerog står fordømdstår fordømd ifordømd i eini ein haustdrøymdein haustdrøymd vårhan kjem ikkje lengerog står fordømd istår fordømd i einfordømd i ein haustdrøymdi ein haustdrøymd vårog står fordømd i einstår fordømd i ein haustdrøymdfordømd i ein haustdrøymd vår

Døden er nesten slik som snøen, ein veit ikkje kva tid han kjem, sjølv om han oftast kjem om vinteren. -Maria Parr
døden-er-nesten-slik-som-snø-ein-veit-ikkje-kva-tid-han-kjem-sjølv-om-han-oftast-kjem-om-vinteren
Ein må fokusere på det ein har, halde fram med å jobbe; ikkje slappe av og tru at ting kjem av seg sjølv. -Gitte Witt
ein-må-fokusere-på-det-ein-har-halde-fram-med-å-jobbe-ikkje-slappe-av-og-tru-at-ting-kjem-av-seg-sjølv
Eg vil ikkje bli ein innegubbe som står bak gardine som ein skugge. -Ensomhet
eg-vil-ikkje-bli-ein-innegubbe-som-står-bak-gardine-som-ein-skugge
Kor klok ein er, han kann verte dåra når kjærleik kjem og maktstel. -Kjærlighet - virkning
kor-klok-ein-er-han-kann-verte-dåra-når-kjærleik-kjem-og-maktstel
Vinn ein kunstnar full siger med det same, er han helst ikkje noko nytt, men eitkvart ein tek farvel med. -Kristoffer Uppdal
vinn-ein-kunstnar-full-siger-med-det-same-er-han-helst-ikkje-noko-nytt-men-eitkvart-ein-tek-farvel-med
Ho var den same, men ho var ikkje lenger seg sjølv. -Være seg selv
ho-var-den-same-men-ho-var-ikkje-lenger-seg-sjølv