Han kan ikke skyte med venstre, han kan ikke heade, han kan ikke takle og han scorer ikke mange mål. Men ellers er han helt all right.


han-kan-ikke-skyte-med-venstre-han-kan-ikke-heade-han-kan-ikke-takle-og-han-scorer-ikke-mange-mål-men-ellers-er-han-helt-all-right
fotballhankanikkeskytemedvenstrehanheadetakleogscorermangemålmenellerserheltallrighthan kankan ikkeikke skyteskyte medmed venstrehan kankan ikkeikke headehan kankan ikkeikke takletakle ogog hanhan scorerscorer ikkeikke mangemange målmen ellersellers erer hanhan helthelt allall righthan kan ikkekan ikke skyteikke skyte medskyte med venstrehan kan ikkekan ikke headehan kan ikkekan ikke takleikke takle ogtakle og hanog han scorerhan scorer ikkescorer ikke mangeikke mange målmen ellers erellers er haner han helthan helt allhelt all righthan kan ikke skytekan ikke skyte medikke skyte med venstrehan kan ikke headehan kan ikke taklekan ikke takle ogikke takle og hantakle og han scorerog han scorer ikkehan scorer ikke mangescorer ikke mange målmen ellers er hanellers er han helter han helt allhan helt all righthan kan ikke skyte medkan ikke skyte med venstrehan kan ikke takle ogkan ikke takle og hanikke takle og han scorertakle og han scorer ikkeog han scorer ikke mangehan scorer ikke mange målmen ellers er han heltellers er han helt aller han helt all right

En mann kan mislykkes mange ganger, men han er ikke en fiasko før han begynner å skylde på andre. -Fiasko
en-mann-kan-mislykkes-mange-ganger-men-han-er-ikke-fiasko-før-han-begynner-å-skylde-på-andre
En mann kan falle mange ganger, men han er ikke mislykket før han hevder at noen dyttet ham. -Nederlag
en-mann-kan-falle-mange-ganger-men-han-er-ikke-mislykket-før-han-hevder-at-noen-dyttet-ham
Tre kjennetegn har den som hykler. Han lyver når han snakker, han svikter tillit han blir vist og han holder ikke det han lover. -Hadith
tre-kjennetegn-har-den-som-hykler-han-lyver-når-han-snakker-han-svikter-tillit-han-blir-vist-og-han-holder-ikke-det-han-lover
Han tok noen av de vakreste rosene våre, men han kan ikke stanse våren. -Tjueandre juli
han-tok-noen-av-vakreste-rosene-våre-men-han-kan-ikke-stanse-våren
Det kan vel være at han som er god i matte og dårlig i fotball får andre mattestykker enn de som ikke kan regne, og han blir vel ikke fratatt blyanten for at han ikke skal bli så mye bedre i matte enn de andre? -Talent
det-kan-vel-være-at-han-som-er-god-i-matte-og-dårlig-i-fotball-får-andre-mattestykker-enn-som-ikke-kan-regne-og-han-blir-vel-ikke-fratatt-blyanten